CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

השרדות עסקים CofaceBdi 2016

שיא כל הזמנים בסגירת עסקים בישראל – 43 אלף עסקים נסגרו במהלך 2016 המגמה המדאיגה של השנים האחרונות – פחות עסקים חדשים נוספים למשק בכל שנה 

שנת 2016 מסתיימת לה כאשר העסקים בישראל המשיכו שנה נוספת של מאבק הישרדותי, בסביבה עסקית מאתגרת. מהסיכום השנתי שערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi עולה כי במהלך 2016 נסגרו בישראל 43 אלף עסקים, עלייה של 2% לעומת השנה הקודמת – שיא כל הזמנים בכמות העסקים שנסגרו במשק.

במהלך השנה נפתחו 46.7 אלף עסקים, כך שנוספו למשק נטו כ- 3.7 אלף עסקים חדשים. לדברי תהילה ינאי, מנכ״לית משותפת ב-CofaceBdi, ״אנחנו רואים השנה החמרה בכל הנוגע לפתיחה וסגירת עסקים, בהמשך למגמת השלילית המאפיינת את המשק מאז 2009, בה הפער בין העסקים שנסגרים והעסקים שנפתחים הולך וקטן – כלומר, בכל שנה המשק מוסיף כמות נטו הולכת וקטנה של עסקים, נושא שהוא בעל השפעה גדולה על התוצר, יצירת מקומות עבודה חדשים ועל הצמיחה במשק״.

בחינת ההתפלגות הגיאוגרפית של מספר העסקים שנסגרו במהלך 2016 מגלה כי מרבית העסקים שנסגרו היו מאזור המרכז והשרון, 30% מהעסקים שנסגרו היו בצפון הארץ, 20% מהדרום ו-10% מאזור ירושלים.

 

imgimg