CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

דרוגי רואי החשבון של CofaceBdi

חמשת משרדי רואי החשבון המובילים בישראל ל- 2015 הם: ארנסט אנד יאנג - קוסט פורר גבאי את קסירר, Deloitte בריטמן אלמגור זהר ושות', KPMG סומך חייקין, קסלמן וקסלמן רו"ח- PWC Israel וBDO - זיו האפט, בהתאמה. תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת בחברת CofaceBdi: "משרדי ראיית החשבון המובילים בישראל ממשיכים לשמור על נתחי השוק שלהם בקרב החברות הציבוריות המבוקרות שנה נוספת, וקשה לראות איום אמיתי על מעמדם המוביל" 5 משרדי ראיית החשבון המובילים בישראל שולטים בנתח שוק של כ- 86% מהחברות הציבוריות כ- 28 חברות ציבוריות החליפו משרד רו"ח השנה, 17 מההחלפות בין 5 המשרדים המובילים 

‏‏‏‏מאי 2015

משרדי רואי החשבון המובילים בישראל ל- 2015 הם: ארנסט אנד יאנג - קוסט פורר גבאי את קסירר, Deloitte בריטמן אלמגור זהרושות', KPMG סומך חייקין, קסלמן וקסלמן רו"ח- PWC Israel ו-BDO  זיו האפט, בהתאמה.
 
בחמישייה השנייה מדורגים בהתאמה, שטיינמץ עמינח ושות' UHY רואי חשבון , פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel,ליאון אורליצקי ושות', Moore Stephens Israel ,Baker Tilly וברית פיקוח 2000 אגודה שיתופית חקלאית.
 
במקומות ה- 11 עד ה- 13 לא חלו שינויים השנה ומדורגים בהתאמה, ברזלי ושות', רואי חשבון, שטראוס לזר ושות' רואי חשבון - Nexia International ורוזנבלום - הולצמן, רואי חשבון.
 
עם זאת, בהמשך הדרוג רואים שינויים, כך לדוגמא משרד חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון עלה מהמקום ה- 15 ל- 14, משרד עמית חלפון רואי חשבון PKFעלה מהמקום ה- 18 ל- 15 , משרד שורץ, לרנר, דובשני ושות' עלה מהמקום ה- 17 ל- 16 ומשרד הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רואי חשבון עלה מהמקום ה- 19 ל- 17. את הקפיצה הגדולה ביותר בדרוג עשה משרד בן דוד שלוי קופ ושות' שעלה מהמקום ה- 22 למקום ה- 18.
 
 
5 משרדי ראיית החשבון המובילים בישראל שולטים בנתח שוק של כ- 86% מהחברות הציבוריות; E&Y מבקר כל חברה שלישית בבורסה בתל אביב
 
לצד הדרוג הכללי של משרדי רואי החשבון CofaceBdi מדרגת את המשרדים גם לפי מספר החברות הציבוריות אותם הם מבקרים. מהדרוג עולה כי 5 משרדי ראיית החשבון הגדולים בישראלים שולטים בנתח שוק של כ- 86% מהחברות הציבוריות בישראל. במסגרת הדרוג נותחו כ 570 דוחות שנתיים של החברות הציבוריות בישראל לשנת 2014.
 
על פי בדיקת נתחי השוק עולה כי משרד רו"ח המוביל בישראל במספר החברות הציבוריות המבוקרות על ידי המשרד, הינו קוסט פורר גבאי את קסירר (E&Y) שממשיך לשמור על מעמדו כמוביל בתחום הביקורת בקרב החברות הציבוריות בישראל, כאשר הוא אוחז בנתח של כ- 35% מתוך החברות הציבוריות המבוקרות. מבין החברות אותן ביקר המשרד 27% הן בתחום ההיי טק 18% בתחום הנדל"ן ובינוי ו 14% תעשיה.
 
במקום השני, מדורג בריטמן אלמגור זהר ושות' (דלוייט) המחזיק בנתח של 17% מהחברות הציבוריות המבוקרות. מבין החברות אותן ביקר המשרד, 30% בתחום הנדל"ן ובינוי, 20% בתחום המסחר ושירותים ו 16% בתחום ההייטק.
 
במקום השלישי מדורג סומך חייקין (KPMG) המחזיק בנתח של 15% מהחברות הציבוריות המבוקרות. מבין החברות אותן ביקר המשרד: 21% מתחום הנדל"ן ובינוי, 20% מתחומי הפיננסים, ו- 16% מתחומי התעשייה.
 
קסלמן וקסלמן(PWC) מדורג רביעי, ומחזיק בנתח של 11% מהחברות הציבוריות המבוקרות. התפלגות ענפית של החברות אותן הוא ביקר: תחום ההייטק (37%) ותעשיה (19%). ואילו זיו האפט (BDO) מדורג חמישי ומחזיק בנתח של כ- 8% מהחברות הציבוריות בישראל. התפלגות ענפית של החברות אותן הוא ביקר: נדל"ן ובינוי (24%), תעשיה (20%) והייטק (16%).
 
במקום השישי מדורג עמית, חלפון רואי חשבון שביקר כ- 3% מהחברות הציבוריות בישראל, במקום השביעי פאהן קנה ושות' אף הוא עם 3%, במקום השמיני שטיינמץ עמינח ושות' עם 2% מהחברות הציבוריות, במקום התשיעי baker tilly עם 2% מהחברות הציבוריות. בהמשך מדורגות בהתאמה ברזילי ושות רואה חשבוןשטראוס לזר ושות', שביקרו כל אחת 1% מהחברות הציבוריות שפרסמו את דוחותיהן לשנת 2014.
 
במסגרת הדרוג בדקו כלכלני CofaceBdi את החברות הציבוריות שהחליפו משרד רו"ח במהלך השנה. 28 חברות בחרו השנה להחליף משרד רו"ח כאשר 17 החלפות בוצעו בקרב חמש הפירמות המובילות בדרוג (בינן לבין עצמן). כך לדוגמא אקסלנס השקעות עברה מקסלמן וקסלמן לקוסט פורר גבאי את קסירר ולעומת זאת חברת די - פארם עברה מקוסט פורר גבאי את קסירר לקסלמן וקסלמן.
 
4 חברות בלבד עברו מפירמה שמדורגת במקומות 1-5 לפירמה שמודרגת בדרוג 6-10, לדוגמא חברת מדיוי תראפיוטיק עברה מקוסט פורר גבאי את קסירר לפאהן קנה ושות'.
 
2 חברות עברו מפירמות שמדורגות במקום 6 ואילך ואילו 5 חברות עברו מפירמות שמדורגות בדרוג 6 ומעלה לפירמות שמדורגות בדרוג 1-5. לדוגמא מרדכי אביב תעשיות בניה עברה מ ברזילי ושות' לבריטמן אלמגור זהר ושות'.
 
מבין החברות שהחליפו משרד רוח"ש לביקורת דוחות כספיים אותרה ההתפלגות הבאה: 11 עברו לקוסט פורר גבאי את קסירר (E&Y), 5 לבריטמן אלמגור זהר ושות', 4 לקסלמן וקסלמן, חברה אחת לזיו האפט, וחברה אחת לסומך חייקין.
 
תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת בחברת CofaceBdi: "משרדי ראיית החשבון המובילים בישראל ממשיכים לשמור על נתחי השוק שלהם בקרב החברות הציבוריות המבוקרות שנה נוספת, וקשה לראות איום אמיתי על מעמדם המוביל שכן גם החברות החדשות שנכנסו השנה לבורסה בחרו באופן גורף בפירמות הגדולות. אמנם משרד האוצר פועל לגיבוש רפורמה שצפויה לחייב בנקים וחברות ביטוח, ואולי גם את כל החברות הציבוריות, להחליף כל כמה שנים את רואה החשבון המבקר של הדו"חות הכספיים. אך ההערכות הן שגם הרפורמה הזו רק תגרום להחלפת לקוחות בין הפירמות הגדולות".
 
BDO זיו האפט - הפירמה המובילה בדרוג המשרדים בקטגוריית - השירותים הנלווים לביקורת חברות
 
לצד דרוג רואי החשבון הכללי והדרוג על פי מספר החברות הציבוריות אותם הם מבקרים מדרגת CofaceBdi את הפירמות של רואי החשבון לראשונה גם על פי היקף ואיכות השירותים הנלווים שהם מספקים מלבד הביקורת.
 
תהילה ינאי מנכ"לית CofaceBdi מציינת כי בשנים האחרונות הפירמות של רואי החשבון מעניקות שירותים נלווים במסגרת חברות הייעוץ שלהם. שירותים אילו כוללים שירותים של ייעוץ, מיזוגים ורכישות, הערכות שווי , עריכת סקרים כלכליים, SOXS, מיסוי ועוד. הפירמות הגדולות מעסיקות מאות עובדים בחברות הייעוץ וגם הכנסותיהן מהתחום גבוהות. כך לדוגמא רק לאחרונה פורסם כי חברת הייעוץ של פירמת BDO זיו האפט תיווכה בעסקת תנובה - ברייט פוד והרווחים שלה בגין העסקה הגיעו לעשרות מיליוני שקלים.
 
ואכן פירמת BDO זיו האפט מדורגת במקום הראשון בדרוג פירמות רואי החשבון המובילות במתן שירותים נלווים וזאת למרות שבדרוג הכללי היא מדורגת רק במקום החמישי , במקום השני באיכות השירותים הנלווים מדורגת פירמת פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel המדורגת רק במקום השישי בדרוג הכללי , במקום השלישי מדורגת ,Deloitte בריטמן אלמגור זהר וברביעי , קסלמן וקסלמן רו"ח - PWC Israel.
 
ברלב ושות' ורואי חשבון רוזנבלום - הולצמן - מובילים בתחום בדרוג המשרדים בקטגוריית הביקורת החקירתית
 
בענף ראיית החשבון יש גם משרדים עם התמחות ספציפית ואכן על פי הדרוג של CofaceBdi יש שני משרדים שנחשבים למובילים בתחום הביקורת החקירתית ,ברלב ושות', רואי חשבון רוזנבלום - הולצמן, בהתאמה. ביקורת חקירתית הינה ענף ייחודי במקצוע ראיית החשבון אשר התפתח לצורך מתן פתרונות בתחום טוהר המידות מטרתה מניעה, איתור וכימות מעשי הונאה, הלבנות הון וכספי טרור. ענף זה משלב ידע חשבונאי עם ניסיון מתחום החקירות כגון: תשאול, איסוף מידע, כימות נזקים והנחת תשתית לחוות דעת בבית משפט.

מתודולוגיה :
דרוג משרדי רואי החשבון של CofaceBdi מבוסס על איכות הפעילות העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג וביקורת של גופים מובילים במשק הישראלי. הדרוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע רב עם פירוט הלקוחות והשירותים הניתנים על ידי המשרד. צוות הדרוג של החברהעורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, מצליב ובודק את האינפורמציה עם מידע מהחברות עצמן בדרוג משוקללים פעילות המשרדים ,תוצאות סקר מקיף והמלצות בקרב רואי החשבון, ודרוג לקוחות המשרד כפי שהם מדורגים בדרוג החברות המובילות. ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדרוגי BDI-CODE, המשרד מדורג יותר גבוה. סה"כ מדורגים 35 משרדי ראיית חשבון מובילים.
נתח שוקשם משרד רו"חדירוג 2015
34.6%ארנסט אנד יאנג ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר1
17.3%Deloitte בריטמן אלמגור זהר2
14.9%KPMG סומך חייקין3
10.7%קסלמן וקסלמן רו"ח - PWC Israel4
8.5%BDO זיו האפט, רואי חשבון5
2.9%עמית חלפון רואי חשבון PKF6
2.8%פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel7
2.2%שטיינמץ עמינח ושות' UHY רואי חשבון8
1.6%Baker Tilly9
1.0%ברזלי ושות', רואי חשבון10
1.0%שטראוס לזר ושות' רואי חשבון - Nexia International10
0.9%ליאון אורליצקי ושות'
Moore Stephens Israel
11
0.3%קדרון ושות' רואי חשבון12
0.3%Crowe Horwath (Israel)12
0.3%בן דוד שלוי קופ ושות'12
0.3%HLB - גיא, גופר, יהב, גילמן, אודם ושות' רואי חשבון12
0.3%ורדי,ברוקנר,אינגבר,רוזנצוויג,רואי חשבון12
0.2%רוזנבלום - הולצמן, רואי חשבון13
0.2%חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון13
0.2%וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' - רואי חשבון13