CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

ביינרט ישי

ישי ביינרט
ישי ביינרט
שותף
משרד עורכי הדין א. סוכובולסקי ושות' מתמחה בתחום המקרקעין על כל היבטיו, לרבות מיסוי מקרקעין, ונמצא בין המשרדים המובילים בארץ בתחום. המשרד במתכונתו הנוכחית נוסד בשנת 1996, אך היה במשך שנים רבות חלק ממשרד עוה"ד סוכובולסקי הרטבי ושות', אשר פעל מסוף שנות ה50- ועד פטירתו של עוה"ד אברהם סוכובולסקי. למשרד תחום התמחות ייחודי בייצוג גופים דתיים, בעיקר כנסיות, ובהתמצאות מעמיקה בכל הקשור במקרקעין השייכים לגופים אלה.