CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

דנוך אהוד

אהוד דנוך
אהוד דנוך
מנכ"ל שיכון ובינוי סולל בונה - תשתיות
סולל בונה תשתיות הינה הזרוע הביצועית של שיכון ובינוי בע"מ בישראל. סולל בונה תשתיות היא קבלן רשום בעל הסיווגים המרביים בכל תחומי פעילותה: בנייה, כבישים ותשתיות, גשרים, נמלים וארובות, ומשמשת קבלן מוּכּר לביצוע עבודות ממשלתיות, בכל הענפים ובהיקפים כספיים לא מוגבלים