CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

דקל פיני

פיני דקל
פיני דקל
מנכ"ל
קבוצת מנרב שנוסדה בשנת 1969 ע"י מר אברהם קוזניצקי המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, הינה אחת מיזמיות הנדל"ן וקבלניות הבנייה המובילות בארץ. הקבוצה פועלת בביצוע עבודות קבלניות לבנייה ותשתיות במגזר הציבורי, העסקי והפרטי (לרבות תעשיות בניה בבעלותה), ייזום פרויקטים בארץ ובחו"ל לבנייה למגורים, זכיינות בשיטת BOT וכן השכרה וניהול נכסים מניבים. מאז הקמתה צמחה מנרב הודות למצוינות הנדסית, מתן פתרונות כוללים ביישום פרויקטים רב-תחומיים מורכבים ועמידה בתקנים בינלאומיים קפדניים. מנרב ביצעה ומבצעת כמה מהפרויקטים הלאומיים המורכבים בישראל, לרבות: עיר הבה"דים, נתב"ג 2000, מנהרות הרכבת המהירה לירושלים, מתקן התפלת מי ים באשדוד, ועוד. משנת 1983 נסחרת מנרב אחזקות בע"מ בבורסה לניירות ערך בת"א.