BdiCoface

תוכן ענייניםBdiCode
 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

צרפתי רפי
צרפתי רפי
מנכ"ל משותף -  צבי צרפתי ובניו השקעות ובניין (1992) בע"מ
צרפתי משה
צרפתי משה
מנכ"ל משותף -  צבי צרפתי ובניו השקעות ובניין (1992) בע"מ
אילון רון
אילון רון
מנכ"ל -  די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ (yes)
ביתן נחום
ביתן נחום
מנכ"ל -  יינות ביתן בע"מ
ביתן נורית
ביתן נורית
מנהלת -  יינות ביתן בע"מ
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 

חדשות BdiCoface

BdiCofaceBdiCoface    
 
  BdiCoface