BdiCoface

תוכן ענייניםBdiCode
 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

דה פריס שלומית
דה פריס שלומית
מנכ"ל הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון -  קבוצת אריסון
בבקוב סמי
בבקוב סמי
מנכ"ל -  הראל פיננסים אחזקות בע"מ
בן דוד דוד
בן דוד דוד
יו"ר הדירקטוריון -  בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ
גלברד שאול
גלברד שאול
מנכ"ל -  בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ
חייקין אילן
חייקין אילן
שותף בכיר -  חייקין כהן רובין ושות'- רואי חשבון
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 

חדשות BdiCoface

BdiCofaceBdiCoface    
 
  BdiCoface