BdiCoface

תוכן ענייניםBdiCode
 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

תמיר דפנה
תמיר דפנה
שותפה -  ענת בירן משרד עורכי דין
לרנר אפרת
לרנר אפרת
שותפה -  ענת בירן משרד עורכי דין
מאירוביץ-סייג ורד
מאירוביץ-סייג ורד
שותפה -  ענת בירן משרד עורכי דין
ארבוב צחי
ארבוב צחי
מייסד, בעלים ויו"ר החברה -  אקרו נדל"ן
קפון אילן
קפון אילן
מייסד, בעלים וסגן יו"ר -  אקרו נדל"ן
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 

חדשות BdiCoface

BdiCofaceBdiCoface    
 
  BdiCoface