BdiCoface

תוכן ענייניםBdiCode
 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

לנדסברג אלכסנדר
לנדסברג אלכסנדר
סגן יו"ר הדירקטוריון -  סנו מפעלי ברונוס בע"מ
בכר טובי
בכר טובי
מנכ"ל -  GE Healthcare Israel
לחמני משה
לחמני משה
יו"ר הדירקטוריון -  שיכון ובינוי בע"מ
המבורגר יאיר
המבורגר יאיר
יו"ר -  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
אלקבץ שמעון
אלקבץ שמעון
מנכ"ל משותף -  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 

חדשות BdiCoface

BdiCofaceBdiCoface    
 
  BdiCoface