BdiCoface

תוכן ענייניםBdiCode
 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

תמיר אבי
תמיר אבי
מנכ"ל פעילות הרכב -  קרסו מוטורס בע"מ
שחר אמיר
שחר אמיר
סמנכ"ל כספים פעילות הרכב -  קרסו מוטורס בע"מ
יהב אלחנן
יהב אלחנן
סמנכ"ל שיווק ומכירות -  קרסו מוטורס בע"מ
ספקטור אסף
ספקטור אסף
סמנכ"ל שירות -  קרסו מוטורס בע"מ
הירש רוני
הירש רוני
סמנכ"ל טכנולוגיות ומערכות מידע -  קרסו מוטורס בע"מ
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 

חדשות BdiCoface

BdiCofaceBdiCoface    
 
  BdiCoface