CofaceBdi

תוכן ענייניםBdiCode
 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

כהן רן
כהן רן
יו"ר -  מכון התקנים הישראלי
עמית גל
עמית גל
שותף -  עמית, חלפון-רואי חשבון
חלפון חיים
חלפון חיים
שותף -  עמית, חלפון-רואי חשבון
פרג רו"ח גיא
פרג רו"ח גיא
יו"ר מועצת המנהלים -  אספן גרופ בע"מ
חזקיהו רוני
חזקיהו רוני
יו"ר -  הבינלאומי בע"מ
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 

חדשות CofaceBdi

CofaceBdiCofaceBdi    
 
  CofaceBdi