BdiCoface

תוכן ענייניםBdiCode
 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

שפיטלני עו"ד אפרים
שפיטלני עו"ד אפרים
יו"ר דירקטוריון -  גמלא הראל נדל"ן למגורים
תפוחי טל
תפוחי טל
מנהל ייזום עסקים -  גמלא הראל נדל"ן למגורים
מצלאוי סמי
מצלאוי סמי
יו"ר ובעלים -  מצלאוי חברה לבנין בע"מ
דוידוביץ' יהושע
דוידוביץ' יהושע
מנכ"ל -  מצלאוי חברה לבנין בע"מ
ניסנסון מאיר
ניסנסון מאיר
מנכ"ל -  י ב מ ישראל
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 

חדשות BdiCoface

BdiCofaceBdiCoface    
 
  BdiCoface