CofaceBdi

תוכן ענייניםBdiCode
 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

ביטון יאיר
ביטון יאיר
יו"ר הדירקטוריון פעיל -  קבוצת ב. יאיר
ביטון יוסי
ביטון יוסי
סגן יו"ר הדירקטוריון פעיל -  קבוצת ב. יאיר
בן אברהם אבי
בן אברהם אבי
יו"ר הדירקטוריון -  צמח המרמן בע"מ
פייגלין חיים
פייגלין חיים
מנכ"ל -  צמח המרמן בע"מ
בן אברהם רן
בן אברהם רן
סמנכ"ל ייזום ושיווק -  צמח המרמן בע"מ
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 

חדשות CofaceBdi

CofaceBdiCofaceBdi    
 
  CofaceBdi