CofaceBdi

תוכן ענייניםBdiCode
 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

אמסלם יקי
אמסלם יקי
מנכ"ל -  קבוצת אלמוג בע"מ
חץ נתן
חץ נתן
יו"ר מועצת המנהלים -  אמות השקעות בע"מ
מוסלר אבשלום
מוסלר אבשלום
מנכ"ל -  אמות השקעות בע"מ
פוגל שלומי
פוגל שלומי
יו"ר הדירקטוריון -  אמפא קפיטל בע"מ
עובדיה אריה
עובדיה אריה
ראש הפירמה ושותף מנהל -  Crowe Horwath
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 

חדשות CofaceBdi

CofaceBdiCofaceBdi    
 
  CofaceBdi