CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode

 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

שדה עמיאל
שדה עמיאל
יו"ר -  תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ
כהן אלי
כהן אלי
מנכ"ל -  תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ
פטרבורג פרפ' יצחק
פטרבורג פרפ' יצחק
יו"ר הדירקטוריון -  טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.
פוליקר רו"ח תמיר
פוליקר רו"ח תמיר
מנהל כללי -  אספן גרופ בע"מ
משורר ירון
משורר ירון
משנה למנכ"ל לקבלנות וזכיינות -  קבוצת אשטרום בע"מ
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 
 

חדשות 2017

ההבדל בין עורך דין לבין עורך דין מוביל מתחיל כאן!
דרוג עורכי הדין BdiCode מבוסס על איכות הפעילות העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג
גופים מובילים במשק הישראלי.
משרדי עו"ד דירוג הסדרי חוב BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג נדל"ן BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג תכנון ובניה BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג התחדשות עירונית BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג דיני מיסים BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג דיני עבודה BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג הון משפחתי BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג לשון הרע BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג שוק ההון BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג גבייה והוצלפ BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג מסחרי בינלאומי BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג הייטק BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג צווארון לבן BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג מעמד אישי BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג איכות הסביבה BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג אנרגיה ותשתיות BdiCode 2017
משרדי עו"ד דירוג מימון פרויקטים BdiCode 2017
פרסומים אחרונים: