CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

המנהלים המובילים במשק הישראלי

אונגר אלי
אונגר אלי
יו"ר גמא -  גמא ניהול וסליקה בע"מ
רון-טל יפתח
רון-טל יפתח
יו"ר הדירקטוריון -  חברת החשמל לישראל בע"מ
כצמן חיים
כצמן חיים
יו"ר הדירקטוריון -  גזית-גלוב
סינג צ'יאנג יאנג
סינג צ'יאנג יאנג
יו"ר -  אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ
איזנברג שלמה
איזנברג שלמה
יו"ר דירקטוריון פעיל -  מלם-תים בע"מ
  המנהלים המובילים במשק הישראלי
 
 

חדשות 2018

ההבדל בין עורך דין לבין עורך דין מוביל מתחיל כאן!
דירוגי משרדי עורכי הדין BdiCode 2018
דרוג עורכי הדין BdiCode מבוסס על איכות הפעילות העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג
גופים מובילים במשק הישראלי.
פרסומים אחרונים: