CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

חברת החשמל לישראל בע"מ

  
יפתח רון-טל
יפתח רון-טל
יו"ר הדירקטוריון
עופר בלוך
עופר בלוך
מנכ"ל (החל מיוני 2015)
  


חברת החשמל היא חברה ממשלתית וציבורית, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל. כ-99.85% ממניות החברה מוחזקות בידי הממשלה. פעילותה כוללת ייצור חשמל; הולכה והשנאה של חשמל; חלוקה, אספקה ומכירת החשמל ללקוחות. חברת החשמל מחזיקה ומפעילה 17 אתרי תחנות-כוח, שבהם 63 יחידות ייצור: 18 מתוכן יחידות קיטוריות ו-45 יחידות מסוג טורבינות גז (14 מתוכן פועלות במחזור משולב). כושר הייצור המותקן של החברה עמד ביום 31.12.2016 על 13,617 מגוואט. החברה פועלת לאספקת חשמל זמין, אמין ובאיכות גבוהה, תוך הקפדה על רמת שירות מובילה ושמירה על עקרונות כלכליים, מסחריים וסביבתיים. נכון ליום 31.12.16 מעסיקה חברת החשמל 11,908 עובדים ומספקת שירות לכ-2.72 מיליון לקוחות. 


תחום עיסוק
ייצור, הולכה, חלוקה ואספקת חשמל ללקוחות

שנת יסוד 1923שנת 2016 - פעולות פיתוח


בעשור האחרון השקיעה החברה כ-10 מיליארד דולר בפיתוחו של משק החשמל בישראל. את ההון הדרוש למימון השקעותיה מגייסת החברה ממקורות עצמיים ובאמצעות גיוסי הון בארץ ובחו"ל, למרות שמדובר בחברה בבעלות המדינה.
מערכת ההולכה של הקווים העיליים במתח 161 ק"ו הורחבה והסתיימו מספר פרויקטים של תגבור קווים (uprating). אורך הקווים העיליים והתת-קרקעיים הפעילים במתח עליון 161 ק"ו מסתכם ב-4,650 ק"מ, ובמתח 115 ק"ו - 91 ק"מ. אורך הקווים במתח על-עליון 400 ק"ו מסתכם ב-760 ק"מ.
מערכת ההשנאה כוללת 11 תחנות-מיתוג ו-207 תחנות-משנה, 49 מתוכן בבעלות פרטית.
הספק שנאי הקישור בתחנות המיתוג 400/161 ק"ו הסתכם בסוף השנה ב-12,945 מגה-וולט-אמפר. יכולת ההשנאה ממתח עליון למתח גבוה בתחנות המשנה שבבעלות החברה הורחבה והסתכמה ב-17,354 מגה-וולט-אמפר, המהווים גידול בשיעור של כ-0.9%. יכולת ההשנאה בתחנות המשנה שבבעלות הצרכנים הפרטיים הסתכמה ב-3,190 מגה-וולט-אמפר.
מערכת החלוקה כללה בסוף 2016 קווי רשת מתח גבוה באורך כולל של 27,532 ק"מ; 49,447 שנאי חלוקה בהספק כולל של 24,855 מגה-וולט-אמפר וקווי רשת מתח נמוך באורך כולל של 20,277 ק"מ. אורך קווי המתח הגבוה והנמוך המוטמנים בקרקע הגיע בסוף 2016 ל-24,605 ק"מ, המהווים כ-50.7% מסך קווי החלוקה.

כניסה לעידן אנרגיה חכמה - פרויקט "רשת חכמה"


"רשת חכמה" (Smart Grid) הינה תפיסה חדשה ומתקדמת של מערכת חשמל המושתתת על שילוב רשת חשמל מתקדמת עם מערכות תקשורת, שליטה, בקרה ומערכות מידע מתקדמות. רשת זו משלבת חיישנים ואמצעי בקרה מתקדמים וכן מערך מחשוב (הכולל איסוף נתונים ועיבודם), תקשורת ואוטומציה במרכיבי מערכת החשמל במטרה לשפר את הבטיחות, האמינות, היעילות והגמישות של הרשת וכן לתרום לשיפור חוויית הלקוחות.
כחלק מהיערכות החברה לכניסה לעידן הרשת החכמה, התניעה החברה את החלפת המערכת לשליטה ובקרה על רשת החלוקה (DMS) במערכת מתקדמת (ADMS), העתידה להוות את הבסיס של "הרשת החכמה" ותאפשר את ניהול הרשת הכוללת מקורות יצור מבוזרים, מערכות לאגירת אנרגיה וטכנולוגיות חדשות נוספות.

פרויקט מנייה חכמה (Smart Metering)


טכנולוגיה עיקרית בפרויקט המנייה החכמה הינה שימוש במוני חשמל חכמים שמשדרים על גבי קווי החשמל במתח נמוך (PLC), לטובת העברת נתוני צריכה למרכז הבקרה הארצי. באמצעות טכנולוגיה זו מתקבלת תמונת מצב חשמלית אזורית על הנעשה בשתי שכבות תפעוליות: זו של הרשת וזו של מונה הלקוח. הניהול מתבצע ע"י מערכת בקרה מרכזית שפועלת מיחידת המונים הארצית שבחברה ומאפשרת את ניהול הצריכה של הלקוחות הגדולים בחברת החשמל, המהווים כ-60% מסך הצריכה הכוללת, ושל הלקוחות הביתיים. התקנת מנייה חכמה הינה חלק מרכזי במהפכת רשת חשמל חכמה לקראתה נערכת חברת החשמל בשנים הקרובות. בשלב הראשון, הניסויי, נפרסו כ-4,400 מונים חכמים בבנימינה ובגבעת עדה. בשלב השני יצאה החברה למכרז רכש ציוד, לצורך ביצוע ניסוי תעריפי שבו יוחלפו כ-32,000 מונים בארבע ערים, על בסיס החלטת רשות החשמל מס' 394/2 מינואר 2013, במטרה לבדוק תגובת לקוחות לתעריפים שונים בחלוקה לאזורי אקלים והיקף צריכה ולאסוף נתונים לביצוע בדיקת כדאיות לפריסה ארצית של מנייה חכמה. בשנת 2016 החלו התקנות מונים חכמים חדשים בערים ובשכונות חדשות.

יצרנים פרטיים במתח על ועליון


בשנת 2016 נמשך שילובם של יצרנים פרטיים (יח"פים) חדשים, עם כניסתן לעבודה של שתי תחנות פוטו-וולטאיות בהספק כולל של 68 מגוואט. במקביל מתקיימים תיאומים טכניים להקמת 12 תחנות-כוח פרטיות נוספות.
בנוסף ליצרנים עצמיים במתח עליון בהספק של 297 מגוואט, ההספק המותקן של היצרנים הפרטיים במתח עליון ועל הסתכם ב-2,926 מגוואט.

הכנסות, גיוסי הון ודירוג החברה


בשנת 2016 ירדו הכנסות החברה בכ-1.5% בהשוואה לשנה קודמת והסתכמו בסך של כ-22,690 מיליון ש"ח. החברה סיימה את השנה ברווח של 1,181 מיליון ש"ח.
במהלך שנת 2016 עלה דירוג האשראי בדרגה אחת ע"י Moody's לסדרות האג"ח שהונפקו בחו"ל וע"י "מידרוג" לסדרות האג"ח המקומיות, כדלהלן:
דירוג החברה בחו"ל (נכון ל-31.12.2016)
1. Baa2 :Moody's עם אופק יציב.
2. S&P: BBB- עם תחזית יציבה.
דירוג החברה בישראל (נכון ל-31.12.2016)
1. S&P מעלות: ilAA עם תחזית יציבה.
2. מידרוג:
 • אגרות החוב אשר אינן מגובות בערבות המדינה מדורגות בדירוג של Aa2.il עם אופק יציב.
 • אגרות החוב אשר מגובות בערבות המדינה מדורגות בדירוג של Aaa.il עם אופק יציב.
גיוסי הון
במהלך שנת 2016 גייסה חברת החשמל סך של כ-4.9 מיליארד ש"ח לצורכי השקעה בפיתוח משק החשמל ולטובת מיחזור חוב.

פירעונות חוב


במהלך שנת 2016 פרעה החברה סך של כ-5.2 מיליארד ש"ח בגין הלוואות ואג"ח.

ביקוש לחשמל ופסגת עומס


שיא הביקוש במשק בשנת 2016 התרחש ב-26.1.2016 ועמד על 12,624 מגוו"ט (גידול של 5.8% לעומת שיא החורף הקודם ב-12.1.2015). באותו היום סיפקה חברת החשמל 9,844 מגוואט, המהווים כ-78% מהביקוש המשקי. סך ייצור החשמל ביחידות החברה הסתכם בשנת 2016 ב-48.7 מיליארד קוט"ש, ירידה של כ-3.8% לעומת 2015 עקב עלייה של 27% בהיקף הייצור של היצרנים הפרטיים.
בשנת 2016 ייצרה החברה כ-49.6% מסך ייצור החשמל באמצעות פחם, כ-49.9% באמצעות גז טבעי, 0.36% באמצעות סולר, 0.11% באמצעות מזוט ו-0.01% באמצעות מתנול.
צריכת החשמל המשקית בשנת 2016 עלתה ב-3.3% לעומת אשתקד. העלייה נובעת משיפור בפעילות הכלכלית, ממזג אוויר חם גם בעונות המעבר ומקור קיצוני בחודש דצמבר.

הגז הטבעי במשק החשמל


בשנת 2016 היו לחברה שני מקורות אספקה לגז טבעי: שדה "תמר" שהתחיל להזרים גז בתחילת חודש אפריל 2013 ואוניית LNG בעלת יכולת להפוך את הגז הנוזלי המצוי בתוכה לגז טבעי. מאגר "לווייתן", הממוקם סמוך למאגר "תמר", מהווה מקור גז פוטנציאלי לשימוש עתידי.
במהלך שנת 2016, כ-93% מהגז הטבעי ששימש את החברה לייצור חשמל סופק לחברה משדה "תמר" וכ-7% סופק לחברה כגז נוזלי באמצעות האונייה המגזזת.
ייצור החשמל באמצעות דלקים נוזליים הצטמצם בשנת 2016 לכדי 0.48% מסה"כ ייצור החשמל ע"י החברה.
הוצאות החברה לצריכת דלקים בשנת 2016 הסתכמו בכ-7.5 מיליארד ש"ח. בשנת 2016 הסתכם ייצור החשמל ע"י חברת החשמל בכ-72% מכלל ייצור החשמל המשקי, כאשר את יתרת הכמות ייצרו יצרני חשמל פרטיים ומתקנים פוטו-וולטאים.

שירות בסימן שימוש מושכל בחשמל והתייעלות אנרגטית


בשנת 2016 המשיכה חברת החשמל לקדם את התוכנית הלאומית לחיסכון בחשמל, כדי למנוע מצבים של ניהול מחסור, לצמצם את הצורך הדחוף בהוספת יחידות ייצור ובו-זמנית להטמיע הרגלי שימוש מושכל בחשמל ושמירה על איכות הסביבה. מעגל הלקוחות שהצטרפו להסדרים לניהול העומס מצד הביקוש הורחב, וסך העומס שגויס במסגרתם עומד על 1,047 מגוואט. החברה המשיכה בפעילותה להכוונת הלקוחות להתייעלות אנרגטית והשקיעה בשנת 2016 כ-4.7 מיליון ש"ח לקידום פרויקטי התייעלות אנרגטית באתרים התפעוליים והמנהליים של החברה, שצפויים להניב חיסכון שנתי של כ-12.5 מיליון קוט"ש.
בתחום השירות ללקוח זכתה החברה בשנת 2016 בפעם ה-20 ברציפות במקום הראשון כמוסד הציבורי הנותן את השירות הטוב ביותר, בסקר "המבחן של המדינה" המבוצע ע"י מכון המחקר "גיאוקרטוגרפיה".

שינוי מבני, תכנית שינוי ארגוני ותכנית התייעלות


במהלך השנים נערכו דיונים, מונו צוותים וכן הוצגו מספר מתווים ליישום השינוי המבני בחברת החשמל, שלא יצאו לפועל.
ביולי 2013 מינו השרים צוות היגוי לביצוע רפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל, בראשות מר אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות, ובהשתתפות בכירים ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ממשרד האוצר ואחרים.
בחודש מרס 2014 פורסמה להערות הציבור טיוטת המלצות צוות ההיגוי העוסקת במכלול הרחב של הנושאים החשובים העומדים בפני המדינה ובפני חברת החשמל. טיוטת המלצות צוות ההיגוי לא הבשילה לכדי דוח סופי, ולמועד זה לא מקודם השינוי המבני במתווה אשר נכלל במסגרת טיוטת המלצת צוות ההיגוי או מכתבים נוספים אשר נתקבלו בחברה.
במהלך חודש נובמבר 2015 הטילו השרים על מנכ"לי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ומשרד האוצר להתניע תהליך גיבוש של עמדת ממשלה ולחדש מגעים של מו"מ והידברות לצורך יישום רפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל, בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים בממשלה, בחברה ונציגי העובדים.
במהלך החודשים האחרונים נערכו מספר פגישות בין הצדדים במהלכן הוסכם למנות צוותים ייעודיים לקידום השינוי המבני. בדצמבר 2016 הציגו נציגי המדינה בפני החברה וארגון העובדים את המתווה שגובש. אם, וככל שייושם מתווה המדינה לשינוי המבני, הדבר ייעשה בכפוף להשלמת הדיונים ולקבלת האישורים וההסכמות הנדרשות כמו גם הסדרת נושאים הטעונים משא ומתן עפ"י כל דין מול ארגון העובדים.
נכון להיום, הצדדים נמצאים בדיונים ביניהם, אך טרם גובש מתווה מוסכם לשינוי המבני.

פיתוח עסקי


היחידה לפיתוח עסקי פועלת במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברה ולמצות באופן מיטבי את הידע המקצועי, המשאב האנושי המיומן, התשתיות והמשאבים האחרים, כמו גם מוצרי הלוואי המצויים בידה. מטרת העל של הפעילות היא להבטיח מקורות עתידיים להכנסות, שיוכלו לתרום לשיפור האיתנות הפיננסית והרווחיות של החברה ולהרחבת אפיקי פעילותה. מרבית פעילות הפיתוח העסקי מופנית כיום לחו"ל, בעיקר במדינות אפריקה, מזרח אירופה ומדינות בריה"מ לשעבר. החברה פועלת למכירת שירותים מקצועיים בישראל וברשות הפלשתינאית. תחומי היזמות העסקית מגוונים, והם כוללים: תכנון והקמה של תחנות-כוח, מתקני חשמל אחרים ומתקני אנרגיה מתחדשת בחו"ל; פעילות של מכירת ידע, שירותי ייעוץ ושירותי הנדסה בארץ ובחו"ל, כולל בתחומי ניהול אנרגיה והתייעלות אנרגטית; מסחור מוצרי הלוואי הנוצרים בייצור חשמל; ניצול מושכל והשכרה של תשתיות החברה, אמצעים וציוד ושירותים אחרים; הקמת מתקני תשתית חשמל עבור רשות האנרגיה הפלשתינאית. בשנת 2016 החברה הרחיבה את פעילותה החדשה יחסית בתחום שירותי ההגנה הכוללת למרחב הפיזי והקיברנטי.

מיזם התקשורת


חברת החשמל שותפה בחברת התקשורת IBC מיום הקמתה ביולי 2013 ומחזיקה 40% מהון מניותיה. חברת החשמל מבצעת את כל עבודות התכנון ופריסת הכבלים האופטיים על תשתיות החשמל ומעניקה ל-IBC זכות שימוש בלעדית בתשתיות והקצאת אורכי גל על גבי שדרת הרשת האופטית של חברת החשמל.
חברת החשמל ביצעה תכנון, פריסת רשת אופטית וחיבור לבניינים על בסיס תשתית החשמל הקיימת בערים באר שבע, ת"א, רמת גן, רעננה, רמת השרון, נתניה, כפר סבא ועוד. על בסיס תשתית זו מספקת IBC ללקוחות ביתיים ועסקיים שירותי תקשורת רחבת פס, החל מ-100 מגה סימטרי. בנוסף, חברת החשמל מספקת ל-IBC תשתית לאירוח חדרי התקשורת של IBC ושירותי אחסנה ולוגיסטיקה הקשורים לפריסת רשת התקשורת.


החממה הטכנולוגית ק.ר.ט


היחידה לקידום רעיונות טכנולוגיים (ק.ר.ט) הוקמה לצורך זיהוי רעיונות חדשניים ובעלי פוטנציאל עסקי בתחומי העיסוק של החברה. הרעיונאים, היזמים והממציאים אשר מצטרפים לחממה זוכים לתמיכה כספית, לליווי של צוות מקצועי, לשימוש בתשתיות המעבדתיות והפיזיות של החברה ועוד. נכון להיום פעילות במסגרת היחידה 12 חברות הזנק: 5 חברות בתחום רשת חכמה, 4 חברות בתחום התייעלות אנרגטית, 2 חברות בתחום אנרגיות מתחדשות ו-1 בתחום הגנת הסביבה.
איכות הסביבה
לחברה חזון סביבתי לאורו היא פועלת מתוך אחריות לסביבה, בראייה מקיימת ארוכת טווח וצופה פני עתיד, התורמת למיזעור ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה ומובילה למניעת מפגעים. נושא איכות הסביבה מהווה חלק אינטגראלי בכל תחומי עיסוקה של החברה, ופעילותה כפופה לרגולציה נרחבת בתחום, אותה מובילים המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הפנים ואיגודי ערים לאיכות הסביבה.
בשנת 2016 השקיעה החברה כ-752 מיליון ש"ח בהיבטי איכות סביבה במקטע הייצור, בין היתר בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות לאוויר באתר "אורות רבין". סכום נוסף של כ-13 מיליון ₪ הושקע בפרויקטים מיוחדים.
בנוסף להשקעות הנ"ל הוציאה החברה בשנת 2016, במסגרת עלויות הפעלת תחנות-הכוח והוצאות נלוות לדלקים, סכום של כ-103 מיליון ₪ לצורך עמידה בדרישות הנובעות מהגנת הסביבה במערכת הייצור (מעבר לסך של כ-2 מיליון ₪ שאינם משוייכים למערכת הייצור). העלויות הסביבתיות שהחברה נשאה בהן בשנת 2016 הושקעו ברובן במניעה עתידית ובהפחתת פגיעה בסביבה, וכן בתיקון ובשיקום הסביבה. במסגרת הפעילות לשילוב מתקנים המבוססים על אנרגיות מתחדשות ברשת החשמל, חוברו נכון לסוף שנת 2016 כ-10,390 מתקנים פוטו-וולטאים קטנים, בהיקף של כ-271 מגוואט; כ-860 מתקנים בשיטת מונה נטו, בהיקף של כ-92 מגוואט ו-166 יצרנים פוטו-וולטאים בינוניים בהיקף של כ-311 מגוואט. במתח עליון מחוברים נכון להיום כ-200.5 מגוואט ב-5 מתקנים פוטו-וולטאים.

מעורבות בקהילה


חברת החשמל פועלת ומובילה בתחום הפעילות בקהילה מזה למעלה מעשרים שנה, כמהלך הנטוע בחזונה ובמדיניותה ומשקף את האחריות החברתית והסביבתית שלה.
בדירוג "מעלה" קיבלה החברה ציון 91 בקטגורית "פלטינה ", זו השנה השלישית ברציפות. לסיכום שנת 2016 שבה החברה ופרסמה את דוח האחריות התאגידית שלה, ברמת השקיפות הגבוהה ביותר: COMPREHENSIVE.
הפעילות הקהילתית ברשויות מתמקדת בהתייעלות אנרגטית כשגרת חיים, בהכשרה ובהעצמת בני נוער כמובילי שינוי. בין הפעילויות המובילות ניתן למנות 120 תכניות לימודים בנושא התייעלות אנרגטית בכ-95 רשויות, לתלמידי חטיבות ביניים בני כל המגזרים, אשר מפיצים את התכנים והמסרים בקהילה הסובבת. נשיא המדינה, ראובן (רובי) ריבלין ארח במשכנו את תלמידי אורט המשתתפים בתכנית זו, ונציגים נוספים התארחו במעונה של שגרירת פינלנד. 4 בתי ספר ממגזרים שונים השתתפו לראשונה ב"התנסות בתעשייה" - תכנית משרד החינוך המיועדת לעודד תלמידים בכתות העליונות לבחור בחינוך טכנולוגי מקצועי ולתמוך בהתאמתו לסטנדרטים בינלאומיים. במהלך 2016 התקיימו שיתופי פעולה ראשונים מסוגם עם מערכת החינוך: תכנית "הכוון קדם-אקדמי" לעידוד תלמידים מצטיינים מהמגזר הלא יהודי להתקדם ללימודים באקדמיה ולהשתלב בשוק העבודה; תכנית "פרויקט חלוץ" - פיילוט בלמידה רב-תחומית בסביבות טכנולוגיות לתלמידי החטיבה העליונה; תכנית ניסיונית - "מגמה לעתיד" - המיועדת לצעירים עם צרכים מיוחדים בני 21-18, המעוניינים להשתלב בלימודי הסמכה בחינוך הטכנולוגי-מקצועי לקראת השתלבות בשוק העבודה. במקביל נמשכו תכניות לימודים בנושאי סולקני תחמוצות הגופרית והחנקן והתייעלות אנרגטית בשיתוף "טכנודע אולגה" ונמשך שיתוף הפעולה המסורתי עם מערכת החינוך בתכנית טו"ב - טכנאים ובגרות.
החשיפה הישירה והעקיפה לפעילויות המתוארות לעיל הקיפה כ-285,000 איש.
בתכנית "נתיב האור", המקדמת את נושא הבטיחות והשימוש המושכל בחשמל באמצעות פעילות חינוכית-חווייתית, נטלו חלק גם השנה כ-1,550 בתי ספר בכ-200 רשויות ברחבי הארץ. כן השתלבו בתכנית כ-2,000 גני ילדים. 250 מעובדי החברה וכ-12 מגימלאיה לוקחים חלק בתכנית בהתנדבות ובשנה זו השתלבו בה גם הורי התלמידים בכ-25 ישובים.

ניהול סיכונים והמשכיות עסקית


סיכונים לסוגיהם הם חלק בלתי נפרד מהסביבה העסקית ומתהליכי העבודה והניהול העסקי בחברה ומושפעים מגורמים חיצוניים ופנימיים. בתחום זה פועלת החברה בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות. הפעילות מתבצעת בהתאם למדיניות אב לניהול סיכונים, המגדירה דרכי פעולה, בקרה ודיווח בתחום, לרבות חובת השימוש במערכת מידע ממוחשבת. בשנת 2016 בוצע סקר סיכונים כולל נוסף, אשר עסק בין השאר בזיהוי הסיכונים המהותיים המשפיעים על יכולת החברה להשיג את יעדיה. הטמעת ממצאיו תאפשר העמקת ניהול הסיכונים בחברה והפיכתו לכלי עבודה בתחום קבלת החלטות ניהוליות ותפעוליות. בנוסף, עודכנו מדדי הסיכונים ונקבעה רמת התיאבון לסיכונים של החברה אשר משקפת את רמת הנזק הכספי המצטבר כתוצאה מסיכונים שעלולים להתממש בתקופה נתונה. כמו כן, בהתאם להמלצות סקרי מעילות והונאות שבוצעו לאחרונה, הוכנה תוכנית עבודה מפורטת אשר תיושם בשנים הקרובות. כחלק מניהול סיכונים, ממשיכה החברה לקדם את הכנתן, עדכונן ותרגולן של תכניות תגובה לתרחישים קיצוניים במסגרת הבטחת ההמשכיות העסקית/תפקודית.

היערכות לשעת חירום/משבר


החברה המשיכה גם בשנת 2016 בפעילויות להגברת מוכנותה למצבי חירום/משבר. במהלך השנה הוכרז בחברה פעמיים מצב "חירום" בעקבות מזג אוויר סוער וכן בעקבות גל שריפות שפקד את מדינת ישראל.
החברה ביצעה במהלך השנה 2 תרגילים ארציים: היערכות לתרחישי קיץ קיצוניים והיערכות לחורף קיצון, בשילוב אירועי סייבר והתראת צונאמי. בנוסף, בוצעו תרגילים ייעודיים במספר תחומים, חלקם תרגילי מטה וחלקם תרגילי שטח "רטובים".
החברה השתלבה גם השנה בפעילויות ותרגילים ברמה הלאומית, המחוזית והמקומית, בשיתוף משרדי ממשלה, רשויות ייעודיות, רשות החירום הלאומית, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, פיקוד העורף ומשטרת ישראל.
החברה המשיכה בפעילותה להיערכות כוללת במקרה של רעידת אדמה, במטרה לצמצם את הנזקים בעת התרחשות רעידת אדמה, למזער באופן מרבי את הפגיעה בחיי אדם ואת הנזק למערכת אספקת החשמל ולאפשר התאוששות מהירה יחסית בעקבות האירוע. כמו כן, נמשכת התכנית להכשרה של ציוותי חילוץ והצלה ולמתן מענה ראשוני לאחר אירוע רעידת אדמה, עד להגעת כוחות סיוע מוסדיים.

משרדי עו"ד ש. הורוביץ ושות'; הרצוג, פוקס נאמן ושות'  משרד רו"ח סומך חייקין KPMG
כתובת ת.ד. 10, חיפה 3100001  טל' 04-8182222  פקס 04-8186100  אתר www.iec.co.il  חפשו אותנו גם ב-  חברת החשמל העמוד הרשמי

 

אתר:  www.iec.co.il