BdiCoface

תוכן ענייניםBdiCode
 

חברת החשמל לישראל בע"מ

  
יפתח רון-טל
יפתח רון-טל
יו"ר הדירקטוריון
  


חברת החשמל היא חברה ממשלתית וציבורית, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק. כ-99.85% ממניות החברה מוחזקות בידי הממשלה. פעילותה כוללת ייצור, הולכה והַשׁנָאה; חלוקה, אספקה ומכירת החשמל ללקוחות. ב-29.3.2013 ציינה חברת החשמל את יום הולדתה ה-90, כשהיא מחזיקה ומפעילה 17 אתרי תחנות-כוח, שבהם 63 יחידות ייצור: 18 יחידות קיטוריות ו-45 מסוג טורבינות גז, בהן 11 יחידות הפועלות במחזור משולב. כושר הייצור המותקן של החברה הסתכם בסוף 2012 ב-13,248 מגוואט. החברה פועלת לאספקת חשמל זמין, אמין ובאיכות גבוהה, תוך הקפדה על רמת שירות מובילה ושמירה על עקרונות כלכליים, מסחריים וסביבתיים. חברת החשמל מעסיקה כיום כ-13,000 עובדים ומספקת שירות לכ-2.56 מיליון בתי אב. 

_____________________________________________________________________________________________
תחום עיסוק
ייצור, הולכה, חלוקה ואספקת חשמל ללקוחות
 
שנת יסוד 1923
_____________________________________________________________________________________________
שנת 2012 - פעולות פיתוח
בעשור האחרון השקיעה החברה למעלה מ-10 מיליארד דולר בפיתוחו של משק החשמל בישראל. את ההון הדרוש למימון השקעותיה מגייסת החברה ממקורות עצמיים ובאמצעות גיוסי הון בארץ ובחו"ל, למרות שמדובר בחברה בבעלות המדינה.
במהלך 2012 גדל כושר הייצור של חברת החשמל ב-489 מגוואט. מערכת ההולכה של הקווים העיליים במתח 161 ק"ו הורחבה והסתיימו מספר פרויקטים של תגבור קווים (uprating). אורך הקווים הפעילים במתח עליון 161 ק"ו הסתכם בכ-4,486 ק"מ, ובמתח 115 ק"ו כ-114 ק"מ. אורך הקווים במתח על-עליון 400 ק"ו נותר ללא שינוי (738 ק"מ).
מערכת ההשנאה כוללת 10 תחנות-מיתוג ו-191 תחנות-משנה, 41 מתוכן בבעלות פרטית.
יכולת ההשנאה בתחנות המיתוג 400/161 ק"ו הסתכמה בסוף השנה ב-10,150 מגה-וולט/אמפר. יכולת ההשנאה ממתח עליון למתח גבוה בתחנות המשנה שבבעלות החברה גדלה בכ-12% והסתכמה ב-16,627 מגה-וולט/אמפר. יכולת ההשנאה בתחנות המשנה שבבעלות הצרכנים פרטיים הסתכמה ב-2,825 מגה-וולט/אמפר.
מערכת החלוקה כללה בסוף 2012 קווי רשת מתח גבוה באורך כולל של 26,328 ק"מ; 46,848 שנאי חלוקה בהספק כולל של 22,492 מגה וולט-אמפר וקווי רשת מתח נמוך באורך כולל של 20,161 ק"מ. אורך קווי המתח הגבוה והנמוך המוטמנים בקרקע הגיע ל-21,603 ק"מ, המהווים כ-46% מסך קווי החלוקה.

יצרנים פרטיים במתח על ועליון

חוק משק החשמל מאפשר מאז 1996 ליצרני חשמל פרטיים להיכנס לתחום ייצור החשמל, אך בפועל נכנסו עד כה לתחום רק מעטים וכושר הייצור של היצרנים הפרטיים הסתכם בשנת 2012 בכ-500 מגוואט. יחידת ניהול המערכת בחברת החשמל פעלה בשנת 2012 לגיבוש הסכמים לטכנולוגיות של קוגנרציה, קונבנציונאלי ואגירה שאובה, וחתמה על 4 הסכמים לרכישת חשמל בהיקף כולל של 1,076 מגוואט. כן טיפלה היחידה בלמעלה מ-30 בקשות של יזמים המעוניינים בהקמת תחנת-כוח, מתוכן 15 בטכנולוגיות סולאריות. בשנת 2013 צפויות להשתלב יחידות ייצור פרטיות חדשות של OPC ודוראד בהיקף כולל של 1,290 מגוואט.

הכנסות, גיוסי הון ודירוג החברה

בשנת 2012 גדלו הכנסות החברה בכ-11.6% בהשוואה לשנה קודמת והסתכמו בסך של כ-27.8 מיליארד שקל (כ-7,451 מיליון דולר). עם זאת, סיימה החברה את השנה בהפסד של 679 מיליוני שקל, בעיקר בעקבות השפעת הסכם הצמדת שכר הגמלאים למדד.
דירוג החברה בחו"ל (נכון ל-28.4.2013):
1. Baa3 :Moody's עם תחזית שלילית
2. S&P: דירוג החברה הינו (BB+) עם תחזית יציבה.
דירוג החברה בישראל (נכון ל-28.4.2013):
1. מידרוג: אגרות החוב אשר אינן מגובות בערבות המדינה מדורגות בדירוג של Aa3 עם תחזית שלילית. אגרות החוב אשר מגובות בערבות המדינה  מדורגות בדירוג של Aaa
2.S&P מעלות: (-ilAA) עם תחזית יציבה.
 
גיוסי הון:
במהלך שנת 2012 גייסה חברת החשמל סך של כ-11,764 מיליון ש"ח לצורכי השקעה בפיתוח משק החשמל ולמימון עלות דלקים עודפת:
 •כ-8,919 מיליון ש"ח בערבות מדינה, מתוכם כ-5,419 מיליון ש"ח הנפקות אג"ח סחירות לציבור בארץ; 1,500 מיליון ש"ח הנפקת אג"ח פרטית לגופים מוסדיים ו-2,000 מיליון ש"ח הלוואות מבנקים בארץ.
 •כ-2,845 מיליון ש"ח ללא ערבות מדינה, מתוכם כ-1,857 מיליון ש"ח (500 מיליון דולר) הנפקת אג"ח בארה"ב; כ-988 מיליון ש"ח הנפקות אג"ח פרטיות לגופים מוסדיים וכ-0.5 מיליון ש"ח (כ-0.1 מיליון אירו) מלוות למימון פרויקטי החירום.
 
פירעונות חוב:
במהלך שנת 2012 פרעה החברה סך של כ-3,818 מיליון שקל, מתוכם כ-1,852 מיליון ש"ח אג"ח סחירות לציבור בארץ; כ-957 מיליון ש"ח אג"ח פרטיות לגופים מוסדיים, כ-256 מיליון ש"ח הלוואות מהמדינה; כ-70 מיליון ש"ח הלוואות מבוטחות באג"ח; כ-531 מיליון ש"ח הלוואות מבנקים בחו"ל; כ-146 מיליון ש"ח הלוואות מבנקים בארץ וכ-6 מיליון ש"ח אשראי ספקים.

ביקוש לחשמל ופסגת עומס

שיא הביקוש במשק בשנת 2012 התרחש ב-19.7.2012, ועמד על 11,920 מגוואט - 7.7% יותר משיא הביקוש בשנה קודמת. כ-93% מתוכם - 11,120 מגוואט - סיפקה חברת החשמל. סך הייצור ביחידות החברה הסתכם בשנת 2012 ב-61,074 מיליוני קוט"ש, המהווים גידול של 6.9% בהשוואה לשנה קודמת. בשנת 2012 ייצרה החברה כ-63.4% מסך ייצור החשמל באמצעות פחם; כ-14.3% באמצעות גז טבעי; 15.2% באמצעות סולר ו-7.1% באמצעות מזוט. צריכת החשמל בשנת 2012 הייתה כ-57 מיליארד קוט"ש, המבטאים גידול של כ-7.6% בהשוואה לשנת 2011.
הגידול המתמיד בביקוש לחשמל ומשבר הגז הטבעי, החמירו את בעיית עתודות הייצור הנמוכות והציבו בפני החברה אתגר קשה להתמודדות, נוכח חשש אמיתי מהיעדר יכולת לעמוד בביקושים לחשמל עד כדי מצב של מחסור. חברת החשמל נכנסה למבצע היערכות חסר תקדים, ממש כאילו היה זה מבצע צבאי: החברה דאגה להסבת תחנות הכוח ששרפו גז טבעי לשריפת דלקים נוזליים, קראה לציבור להסיט ביקושים משעות העומס לשעות נוחות יותר ועוד. קיץ 2012 עבר בסופו של דבר ללא תקלות, תודות למאמץ משותף של החברה ולקוחותיה, ובזכות היערכות מקדימה מדוקדקת.

הגז הטבעי במשק החשמל

שנת 2012 תיזכר כצומת מרכזי במשק החשמל בישראל. על-פי התכנון, רוב החשמל ביחידות הייצור של החברה היה אמור להיות מיוצר באמצעות פחם או באמצעות גז טבעי, ורק כמויות שוליות של חשמל, שנדרשות בעיקר בשעות שיא הביקוש לחשמל, היו אמורות להיות מיוצרות באמצעות מזוט או סולר. עקב החלפת השלטון במצריים, כתוצאה מאירועי "האביב הערבי", ופגיעות חוזרות בצינור הגז הטבעי ממצריים, פסקה כמעט לחלוטין הזרמת הגז באמצעותו ולמשק החשמל בישראל נגרמה פגיעה קשה. חברת החשמל נאלצה למצוא פתרונות חלופיים לחומרי הגלם המשמשים אותה לייצור חשמל וחזרה לרכוש דלקים יקרים פי כמה מהגז הטבעי. בפועל, למרות שההספק המותקן של תחנות-הכוח בגז טבעי הוא כמחצית מההספק הכולל במערכת, הרי שב-2012 רק כ-1/6 מהאנרגיה השנתית במשק יוצרה מגז טבעי.
הוצאות החברה על רכישת דלקים בשנת 2012 התייקרו בכ-52% והסתכמו בכ-19.5 מיליארד שקל (לעומת 12.8 מיליארד בשנת 2011), בעקבות גידול של כ-747 אלף טון בשימוש בסולר; גידול של כ-1,305 אלף טון בשימוש במזוט; גידול של כ-1,401 אלף טון בשימוש בפחם וקיטון של כ-1,529 אלף טון בשימוש בגז טבעי.
הקמתו בלב ים של מתקן גז טבעי נוזלי וגילויים של שדות גז טבעי חדשים מול חופי ישראל - שיפרו במעט את מאזן הדלקים של החברה, במיוחד לאחר התחלת הזרמתו של גז טבעי משדה "תמר" בראשית 2013. השדות החדשים מהווים מאגר אספקה זמין ואמין לשנים ארוכות ויצעידו את מדינת ישראל לעתיד מבטיח של עצמאות אנרגטית.

שירות בסימן שימוש מושכל בחשמל והתייעלות אנרגטית

בשנת 2012 המשיכה חברת החשמל לקדם את התוכנית הלאומית לחסכון בחשמל, כדי למנוע מצבים של ניהול מחסור, לצמצם את הצורך הדחוף בהוספת יחידות ייצור ולהטמיע הרגלי שימוש מושכל בחשמל. כחלק ממדיניות ניהול המחסור במשק החשמל החליטה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל בקיץ 2012 על הסדר הפחתת ביקושים תקופתית וייעול הצריכה בקרב לקוחות החשמל בתעריף הביתי והכללי.
מעגל הלקוחות שהצטרפו להסדרים לניהול העומס מצד הביקוש הורחב גם הוא, ונכון לסוף 2012 סך העומס שגוייס עומד על 1,049 מגוואט. החברה המשיכה בפעילותה להכוונת הלקוחות להתייעלות אנרגטית וערכה פעילות ממוקדת עם גורמים שונים דוגמת מרכז השלטון המקומי, הפורום הישראלי לאנרגיה, התנועה הקיבוצית, התאחדות התעשיינים ומשרד החינוך, במטרה להנחיל את הנושא גם לאוכלוסיות צעירות.
במערכת ה-DMS (Distribution Management System) הותקנו במהלך שנת 2012 כ-243 יחידות אוטומציה חדשות (ובסה"כ שולבו בה כ-3,650 יחידות); הוחל בבדיקות היתכנות לניטור הרשתות בזמן אמת; הושלם פיתוח יחידת קצה לחיבור יצרנים פרטיים למערכת ואף חוברו היצרנים הראשונים. בנוסף נערכה החברה ליישום "רשת חכמה" באזור בנימינה - גבעת עדה, לבחינת הטכנולוגיות השונות של הפרויקט ולהקמת מרכז להדגמת טכנולוגיות מתקדמות ובית חשמלי.
בתחום השירות ללקוח זכתה החברה בשנת 2012 בפעם ה-15 במקום הראשון כמוסד הציבורי הנותן את השירות הטוב ביותר, בסקר "המבחן של המדינה" המבוצע ע"י חברת "גיאוקרטוגרפיה".

שינוי מבני, תכנית שינוי ארגוני ותכנית התייעלות

השינוי המבני במשק החשמל הינו סוגיה מורכבת העומדת על הפרק כבר יותר מעשור. במאי 2009 הוסכם בין ההנהלה לארגון העובדים להיכנס לתהליך הידברות, בשילוב הגורמים המוסמכים במדינה. בספטמבר 2010 הגיעו החברה, נציגי המדינה, הסתדרות העובדים וארגון העובדים בחברה למתווה הבנות בקשר לשינוי המבני. סוכם, כי כלל ההבנות וההסכמות על המתווה מותנות בהסכמה על כל מרכיביו (שינוי מבני, שינוי ארגוני, התייעלות, איתנות פיננסית וזכויות עובדים). למועד זה טרם הגיעו הצדדים להסכמות וטרם הוחל ביישום השינוי המבני, אולם מאז ההגעה למתווה ההבנות, פועלת החברה למול כל הגורמים הרלוונטיים כדי להגיע להסכמות באמצעות הידברות ומו"מ.

פיתוח עסקי

היחידה לפיתוח וייזום עסקי פועלת בניהולו הישיר של המשנה למנכ"ל, במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברה ולנצל באופן מיטבי את הידע המקצועי, המשאב האנושי המיומן, מוצרי הלוואי, התשתיות והמשאבים האחרים המצויים בידה. חברת החשמל רואה בפעילות הזו מקור עתידי להכנסות, שיוכל לתרום לשיפור האיתנות הפיננסית והרווחיות, ומקור חלופי להכנסות שתאבדנה לחברה עם כניסת התחרות למקטע הייצור בישראל והגבלת הפיתוח העתידי. לפעילות היחידה נקבע יעד העומד על 20% מהיקף המכירות השנתיות של החברה (כ-5 מיליארד ₪), בתוך חמש שנים. מרבית פעילות הפיתוח העסקי מופנית כיום לחו"ל, בעיקר במדינות ברה"מ לשעבר, מזרח אירופה, אפריקה, הודו ודרום אמריקה. כמו כן פועלת החברה למכור שירותים מקצועיים בישראל ולרשות הפלשתינית. תחומי היזמות העסקית כוללים פעילות הקמה והפעלה (כספק שירותים מקצועיים) של תחנות-כוח ומתקני חשמל אחרים בחו"ל; פעילות למכירת ידע, שירותי יעוץ ושירותי הנדסה בארץ ובחו"ל (בתחום זה בוצעו ב-2012 פרויקטים באנגולה, דרא"פ, הודו, ספרד ויוון); מסחור של מוצרי הלוואי כגון אפר פחם, גבס, קיטור וגזים שונים; ניצול מושכל והשכרה של תשתיות החברה ושירותיה; הקמת מתקני תשתית חשמל עבור רשות האנרגיה הפלשתינית.
סה"כ ההכנסות בכל התחומים הנ"ל בשנת 2012 הסתכמו בפועל ב-155.7 מיליון ₪.
בנוסף, מקדמת החברה פעילות של יזמות עסקית במסגרת החממה הטכנולוגית (קר"ט) ובמסגרת מיזם הסיבים האופטיים.

איכות הסביבה

חברת החשמל משלבת שיקולים סביבתיים בכל תחומי פעילותה ומאמצת טכנולוגיות מתקדמות כדי להבטיח הפחתה מתמשכת של ההשפעות הסביבתיות בשרשרת החשמל, בהתחשב בעקרונות הפיתוח המקיים. בשנת 2012 השקיעה החברה כ-790 מיליון ש"ח בהיבטי איכות הסביבה במתקני הייצור ועלויות שוטפות של כ-90 מיליון ש"ח נוספים, כדי לעמוד בדרישות ההגנה על הסביבה.
באתר תחנות-הכוח "אורות רבין" בחדרה הושלמה הקמת הארובה המהווה חלק מפרויקט הפחתת הפליטות באתרי תחנות-הכוח הפחמיות, בו משקיעה חברת החשמל כ-8 מיליארד שקל (הפרויקט יוריד את ערכי פליטת המזהמים של SOx ו-NOx מתחת ל-200 מ"ג למק"ת). בשנת 2012 המשיכה החברה בפעילותה להפחתת שדות מגנטיים ממתקני חשמל בהתאם ל"עקרון הזהירות המונעת" ועל-פי דרישות "חוק הקרינה הבלתי מייננת". לבקשת וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הוכן בשנת 2010 מדריך למתכנני מתקני חשמל במוסדות חינוך, לצורך צמצום שדות מגנטיים ונמשכה הכנתו של מדריך לחשמלאים לצרכי תכנון וטיפול בתשתיות חיבורי חשמל למבנים, לצורך צמצום שדות מגנטים.
באתר תחנת-הכוח גזר מבוצע פיילוט ליישום תקן בניה ירוקה במבנים מנהליים, במסגרתו ייושמו טכנולוגיות לטיפול ולמיחזור של פסולת בניין; הותקנה תאורה מלאכותית חסכונית ומוקסמה החשיפה לאור טבעי; הוקמה מערכת חסכונית למיזוג מלאכותי; הושג חסכון במים; בוצעו טיפול תרמי ואקוסטי במעטפת הבניין ועוד.
בנוסף, מקדמת החברה שורת פעילויות שמטרתן לתרום לשמירה על הסביבה: שימוש מושכל במים באתריה; טיפול בפסולת בגישת הניהול הכולל (TWA-Total Waste Management); מיחזור מוצרי לוואי שנוצרים בתהליך ייצור החשמל; הטמעת גישה תפעולית של "מיחשוב ירוק"; עידוד העובדים והעלאת מודעותם לנושאי איכות הסביבה הקשורים לפעילות החברה; קיום תחרות פנים-ארגונית שנתית במסגרת אות המנכ"ל לאיכות הסביבה ועוד.
במסגרת הפעילות לשילוב מתקנים המבוססים על אנרגיות מתחדשות ברשת החשמל, חוברו נכון לסוף שנת 2012 כ-8,500 מתקנים פוטו וולטאיים קטנים/טורבינות רוח קטנות, בהיקף של 230 מגוואט, ו-5 יצרנים פוטו וולטאיים בינוניים.

מעורבות בקהילה

חברת החשמל מקיימת מערך קהילתי מפותח, מתוך אמונה שזו חובתה ואחריותה כלפי הקהילה. מערך הפעילות הקהילתית של החברה התמקד בשנת 2012 בקידום נושא ההתייעלות האנרגטית, תוך הדגשת האחריות אותה צריך לגלות הלקוח, כשותף פעיל, לצד אחריותה של החברה כספק שירות חיוני. בין הפעילויות הבולטות בשנת 2012: תכנית "ירוק עסקים" בבאר שבע; תכנית שפותחה ב"אשכולות הפיס" במיוחד לנושא זה; שיתוף פעולה ייחודי עם רשת "אורט" לבני כל המגזרים, בתכנית המשלבת ערכי התנדבות בקהילה תוך הפצת הידע הנלמד, לצד הידע המקצועי בתחום ההתייעלות האנרגטית; תכנית להשתלבות תלמידים בתעשייה, בשיתוף משרד החינוך ומערכת החינוך העל-יסודית; המשגת נושא ההתייעלות האנרגטית במוזיאון "מונארט" באגף החדש למשפחה; שיתוף הפעולה עם יחידות צה"ל ליצירת שינוי התנהגותי בצריכת החשמל בקרב החיילים וההשתלבות בקבוצת "מנהיגות מעלה", כחברה הממשלתית הראשונה המצטרפת לפורום.
בתכנית "נתיב האור", המקדמת את נושא הבטיחות והשימוש המושכל בחשמל באמצעות פעילות חינוכית-חווייתית, לקחו השנה חלק כ-1,550 בתי ספר ב-170 רשויות ברחבי הארץ. כן השתלבו בתכנית כ-2,000 גני ילדים ו-280 מעובדי החברה וכ-15 מגמלאיה לוקחים חלק בתכנית בהתנדבות. בשנה זו השתלבו בה גם הורי התלמידים בכ-25 ישובים.

ניהול סיכונים והמשכיות עסקית

סיכונים מהווים חלק בלתי נפרד מהסביבה העסקית ומתהליכי העבודה והניהול העסקי בחברה ומושפעים מגורמים חיצוניים ופנימיים. במחצית השנייה של 2012 הוחל ביישום שלב ג' בתכנית לניהול סיכונים, שנבנתה בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות והכוללת: הגדרה ואפיון תיאבון לסיכון ברמת כלל חברה וברמת יחידות החברה; פיתוח מדדי סיכון; בחינת תהליכי בקרות להפחתת סיכונים; ניהול סיכונים כולל ברמת היחידות והטמעת מערכת מידע לניהול סיכונים. בנוסף, החלה החברה בביצוע סקר סיכונים כולל חדש, אשר יהווה בסיס למיפוי תהליכים מרכזיים ודירוג הסיכונים במסגרת הכנת תכנית עבודה רב שנתית לביקורת הפנימית.
במקביל, וכחלק מהיערכותה למצבי קיצון, קיימה החברה תרגיל חירום ארצי רחב היקף להיערכות לשעת חירום מלחמתית והשתתפה בתרגיל ברמה הלאומית - "נקודת מפנה 6" - בשיתוף משרדי הממשלה, מערך רשות החירום הלאומית (רח"ל), המשרד להגנת העורף, משרד האנרגיה והמים, פיקוד העורף, כיבוי אש והצלה ומד"א.
 
משרדי עו"ד ש. הורוביץ ושות'; הרצוג, פוקס נאמן ושות'  משרד רו"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות'
כתובת ת.ד. 10, חיפה 3100001  טל' 04-8182222  פקס 04-8186100  אתר www.iec.co.il
 

אתר:  www.iec.co.il