CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

חברת החשמל לישראל בע"מ

  
יפתח רון-טל
יפתח רון-טל
יו"ר הדירקטוריון
עופר בלוך
עופר בלוך
מנכ"ל (החל מיוני 2015)
  


חברת החשמל היא חברה ממשלתית וציבורית, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל. כ-99.85% ממניות החברה מוחזקות בידי הממשלה. פעילותה כוללת ייצור חשמל; הולכה והַשׁנָאָה של חשמל; חלוקה, אספקה ומכירת החשמל ללקוחות. חברת החשמל מחזיקה ומפעילה 17 אתרי תחנות-כוח, שבהם 63 יחידות ייצור: 18 מתוכן יחידות קיטוריות ו-45 יחידות מסוג טורבינות גז, בהן 14 יחידות הפועלות במחזור משולב. כושר הייצור המותקן של החברה עומד על 13,617 מגוואט. החברה פועלת לאספקת חשמל זמין, אמין ובאיכות גבוהה, תוך הקפדה על רמת שירות מובילה ושמירה על עקרונות כלכליים, מסחריים וסביבתיים. חברת החשמל מעסיקה כיום 12,371 עובדים ומספקת שירות לכ-2.7 מיליון לקוחות. תחום עיסוק
ייצור, הולכה, חלוקה ואספקת חשמל ללקוחות

שנת יסוד 1923


שנת 2015 - פעולות פיתוח

בעשור האחרון השקיעה החברה כ-40 מיליארד ש"ח בפיתוחו של משק החשמל בישראל. מערכת ההולכה של הקווים העיליים במתח 161 ק"ו הורחבה והסתיימו מספר פרויקטים של תגבור קווים (uprating). אורך הקווים העיליים והתת-קרקעיים הפעילים במתח עליון 161 ק"ו הסתכם ב-4,621 ק"מ, ובמתח 115 ק"ו - 106 ק"מ. אורך הקווים במתח על-עליון 400 ק"ו הסתכם ב-760 ק"מ. מערכת ההשנאה כוללת 11 תחנות-מיתוג ו-190 תחנות-משנה, 48 מתוכן בבעלות פרטית. יכולת ההשנאה בתחנות המיתוג 400/161 ק"ו הסתכמה בסוף השנה ב-12,175 מגה-וולט-אמפר. יכולת ההשנאה ממתח עליון למתח גבוה בתחנות המשנה שבבעלות החברה הורחבה והסתכמה ב-17,206 מגה-וולט-אמפר, המהווים גידול בשיעור של כ-1.3%. יכולת ההשנאה בתחנות המשנה שבבעלות הצרכנים הפרטיים הסתכמה ב-3,100 מגה-וולט-אמפר.
מערכת החלוקה כללה בסוף 2015 קווי רשת מתח גבוה באורך כולל של 26,961 ק"מ; 48,825 שנאי חלוקה בהספק כולל של 24,476 מגה-וולט-אמפר וקווי רשת מתח נמוך באורך כולל של 20,298 ק"מ. אורך קווי המתח הגבוה והנמוך המוטמנים בקרקע הגיע בסוף 2015 ל-23,367 ק"מ, המהווים כ-49.4% מסך קווי החלוקה.

כניסה לעידן אנרגיה חכמה - פרויקט "רשת חכמה"

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת במיוחד בתחומי התקשורת ומערכות המידע, מאפשרת פיתוח תפיסת עולם חדשה - "רשת חכמה" (Smart Grid) - שמאפשרת לתת מענה לאילוצים ולאתגרים הניצבים בפיתוח משק החשמל. יישומו של חזון "הרשת החכמה" מותנה במניעים העסקיים ובמאפיינים של משק החשמל המקומי ומקובל להסבירו כשילוב בין מערכות תקשורת, מידע וחשמל, תוך שימוש בחיישנים, בבקרה מתקדמת, בתקשורת דו-כיוונית, במחשוב ובאוטומציה, על מנת לשפר את גמישות, יעילות, אמינות, בטיחות ואבטחת רשת החשמל.
כחברה המובילה את משק האנרגיה בישראל, פותחו בחברת החשמל בשנים האחרונות יישומים שונים וראיה רחבה בנוגע ליישום חזון "הרשת החכמה" במשק הישראלי.

פרויקט מנייה חכמה (Smart Metering)

טכנולוגיה עיקרית בפרויקט המנייה החכמה הינה שימוש במוני חשמל חכמים שמשדרים על גבי קווי החשמל במתח נמוך (PLC), לטובת העברת נתוני צריכה למרכז הבקרה הארצי. באמצעות טכנולוגיה זו מתקבלת תמונת מצב חשמלית אזורית על הנעשה בשתי שכבות תפעוליות: זו של הרשת וזו של מונה הלקוח. הניהול מתבצע ע"י מערכת בקרה מרכזית שפועלת מיחידת המונים הארצית שבחברה ומאפשרת את ניהול הצריכה גם של הלקוחות הגדולים בחברת החשמל וגם של הלקוחות הביתיים. בשנים האחרונות ביצעה חברת החשמל פיילוט טכנולוגי לפריסת מנייה חכמה בבנימינה, בגבעת עדה ובאזור התעשייה קיסריה, במסגרתו נפרסו כ-4500 מונים חכמים. בשנים הקרובות יורחב הפיילוט לערים נוספות במגזר הביתי.

יצרנים פרטיים במתח על ועליון

בשנת 2015 נמשך שילובם של יצרנים פרטיים (יח"פים) חדשים, עם כניסתן לעבודה של תחנת-הכוח "דליה אנרגיה" (912 מגוואט באתר צפית-חרובית), שתי תחנות-כוח קוגנרציה: אשדוד אנרגיה (64.5 מגוואט בא.ת. אשדוד) ורמת נגב אנרגיה (126.4 מגוואט בא.ת. רמת חובב) ושתי תחנות פוטו-וולטאיות: קטורה (40 מגוואט) וחלוציות (55 מגוואט). במקביל מתקיימים תיאומים טכניים להקמת 9 תחנות-כוח פרטיות נוספות. בנוסף ליצרנים עצמיים במתח עליון בהספק של 297 מגוואט, ההספק המותקן של היצרנים הפרטיים במתח עליון ועל הסתכם ב-2,858 מגוואט. בשלבי הקמה נמצאות 8 תחנות-כוח, בהספק כולל של כ-1,010 מגוואט.
הכנסות, גיוסי הון ודירוג החברה
בשנת 2015 ירדו הכנסות החברה בכ-8.88% בהשוואה לשנה קודמת והסתכמו בסך של כ-23,058 מיליוני ש"ח. החברה סיימה את השנה ברווח של 341 מיליוני ש"ח. במהלך שנת 2015 לא חל שינוי בדירוג החברה למעט עדכון אופק הדירוג של הסדרות המקומיות, שאינן מגובות בערבות מדינה, מיציב לחיובי ע"י מידרוג.
דירוג החברה בחו"ל (נכון ל-31.12.2015)
1. Moody's: Baa3 עם אופק יציב.
2. S&P: -BBB עם תחזית יציבה.
דירוג החברה בישראל (נכון ל-31.12.2015)
1.  S&P מעלות: ilAA עם תחזית יציבה.
2.  מידרוג:
  •  אגרות החוב אשר אינן מגובות בערבות המדינה מדורגות בדירוג של Aa3.il עם אופק חיובי.
  •  אגרות החוב אשר מגובות בערבות המדינה מדורגות בדירוג של Aaa.il.

גיוסי הון

במהלך שנת 2015 גייסה חברת החשמל סך של כ-2.0 מיליארד ש"ח לצורכי השקעה בפיתוח משק החשמל ולטובת מחזור חוב.

פירעונות חוב

במהלך שנת 2015 פרעה החברה סך של כ-7.6 מיליארד ש"ח בגין הלוואות ואג"ח.

ביקוש לחשמל ופסגת עומס


שיא הביקוש במשק בשנת 2015 התרחש ב-9.9.2015, ועמד על 12,905 מגוואט - ב-8.3% יותר מהשיא הקיצי הקודם שהתרחש בקיץ 2012. כ-78.1% מתוכם - 10,065 מגוואט - סיפקה חברת החשמל. סך הייצור ביחידות החברה הסתכם בשנת 2015 ב-50,674 מיליוני קוט"ש, המבטאים ירידה של 2.03% בהשוואה לשנה קודמת. בשנת 2015 ייצרה החברה כ-57.6% מסך ייצור החשמל באמצעות פחם, כ-41.6% באמצעות גז טבעי, 0.72% באמצעות סולר, 0.12% באמצעות מזוט ו-0.01% באמצעות מתנול.
צריכת החשמל בשנת 2015 עלתה ב-1.4% לעומת 2014 והסתכמה ב-50.6 מיליארד קוט"ש. העלייה בצריכה נבעה ממזג אויר קיצוני ששרר בחורף ובקיץ, והיא מחקה את הירידה בצריכה אשר נחזתה לשנת 2015, כתוצאה מעלייה של למעלה מ-50% בייצור החשמל הפרטי.

הגז הטבעי במשק החשמל

בשנת 2015 היו לחברה שני מקורות אספקה לגז טבעי. המקור ל-97% מאספקת הגז הינו שדה "תמר", והגיבוי לו הינו יבוא של גז טבעי נוזלי (LNG), המאוחסן באוניה בעלת אמצעים להפיכת הנוזל לגז והזרמתו למערכת הולכת הגז הארצית, באמצעות חיבור למצוף ימי הממוקם בלב ים מול חופי חדרה.
הוצאות החברה על רכישת דלקים בשנת 2015 הסתכמו בכ-8.4 מיליארד ש"ח (לעומת 8 מיליארד ₪ בשנת 2014). בשנת 2015 פחת ייצור החשמל ע"י חברת החשמל בכ-2% והסתכם בכ-77% מכלל ייצור החשמל המשקי, כאשר את יתרת הכמות ייצרו יצרני חשמל פרטיים ומתקנים פוטו-וולטאיים.

שירות בסימן שימוש מושכל בחשמל והתייעלות אנרגטית

בשנת 2015 המשיך קידומה של התוכנית הלאומית לחסכון בחשמל, כדי למנוע מצבים של ניהול מחסור, לצמצם את הצורך הדחוף בהוספת יחידות ייצור ובו-זמנית להטמיע הרגלי שימוש מושכל בחשמל ושמירה על איכות הסביבה. מעגל הלקוחות שהצטרפו להסדרים לניהול העומס מצד הביקוש הורחב, וסך העומס שגוייס במסגרתם עומד על 976 מגוואט. החברה המשיכה בפעילותה להכוונת הלקוחות להתייעלות אנרגטית והשקיעה בשנת 2015 כ-4.5 מיליון ₪ לקידום פרויקטי התייעלות אנרגטית באתרים התפעוליים והמנהליים שלה, שצפויים להניב חיסכון שנתי של כ-6.3 מיליון קוט"ש (כ-1.8 מיליון ₪). בתחום השירות ללקוח זכתה החברה בשנת 2015 בפעם ה-19 ברציפות במקום הראשון כמוסד הציבורי הנותן את השירות הטוב ביותר, בסקר "המבחן של המדינה" המבוצע ע"י מכון המחקר "גיאוקרטוגרפיה".

שינוי מבני, תכנית שינוי ארגוני ותכנית התייעלות

ביולי 2013 מונה צוות היגוי לגיבוש המלצות בנוגע לרפורמה במשק החשמל ולשינוי מבני בחברת החשמל, בראשות מנהל רשות החברות הממשלתיות ובהשתתפות בכירים ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, ממשרד האוצר ואחרים. בחודש מרס 2014 פורסמה להערות הציבור טיוטת המלצות צוות ההיגוי העוסקת במכלול הרחב של הנושאים החשובים העומדים בפני המדינה ובפני חברת החשמל. במהלך חודש נובמבר 2015 הטילו השרים על מנכ"ל משרד האנרגיה ועל מנכ"ל משרד האוצר להתניע תהליך גיבוש של עמדת ממשלה ולחדש מגעים של מו"מ והדברות לצורך יישום רפורמה במשק החשמל, בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים בממשלה, החברה ונציגי העובדים.
נכון למרץ 2016 קיימים פערים מהותיים בין עמדת המדינה לבין עמדת ההסתדרות, בעיקר בכל הקשור לזכויות העובדים בהקשר של השינוי המבני. לעמדת החברה, המשא ומתן בין הצדדים חייב להימשך ויש לקדם את הרפורמה במשק החשמל.

פיתוח עסקי

היחידה לפיתוח עסקי פועלת במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברה ולמצות באופן מיטבי את הידע המקצועי, המשאב האנושי המיומן, מוצרי הלוואי, התשתיות והמשאבים האחרים המצויים בידה. זאת, כדי להבטיח מקורות עתידיים להכנסות, שיוכלו לתרום לשיפור האיתנות הפיננסית והרווחיות של החברה, וכחליף לשיעור ההכנסות המצטמצם עקב כניסת יצרנים פרטיים למקטע הייצור והגבלת הפיתוח העתידי של החברה. מרבית פעילות הפיתוח העסקי מופנית כיום לחו"ל, בעיקר במדינות אפריקה, מרכז אמריקה, מזרח אירופה ומדינות בריה"מ לשעבר. כמו כן פועלת החברה למכור שירותים מקצועיים בישראל ולרשות הפלשתינאית. תחומי היזמות העסקית מגוונים, והם כוללים: תכנון, הקמה והפעלה של תחנות-כוח, מתקני חשמל אחרים ומתקני אנרגיה מתחדשת בחו"ל; פעילות של מכירת ידע, שירותי ייעוץ ושירותי הנדסה בארץ ובחו"ל כולל בתחומי ניהול אנרגיה והתייעלות אנרגטית; מסחור מוצרי הלוואי הנוצרים בייצור חשמל - כגון אפר פחם, גבס, קיטור, גזים שונים וכד'; ניצול מושכל והשכרה של תשתיות החברה, אמצעים וציוד ושירותים אחרים; הקמת מתקני תשתית חשמל עבור רשות האנרגיה הפלשתינאית. בשנת 2015 החברה הרחיבה את פעילותה החדשה יחסית בתחום שירותי ההגנה הכוללת למרחב הפיזי והקיברנטי.

מיזם התקשורת

חברת החשמל שותפה בחברת התקשורת IBC ומחזיקה 40% מהון מניותיה.
חברת החשמל מבצעת את כל עבודות התכנון ופריסת הכבלים האופטיים על תשתיות החשמל ומעניקה ל-IBC זכות שימוש בלעדית בתשתיות והקצאת אורכי גל על גבי שדרת הרשת האופטית של חברת החשמל.
במהלך 2015 הרחיבה חברת החשמל את שירותיה ל-IBC אשר כללו שירותי תכנון, פריסת רשת אופטית וחיבור לבניינים על בסיס תשתית החשמל הקיימת בערים באר שבע, ת"א, רעננה, רמת השרון, כפר סבא ונתניה וכמו כן טיפלה בחיבור אתרים ייעודיים לטובת לקוחות עסקיים.
כמו כן הורחבה התשתית לאירוח חדרי תקשורת של IBC באתרי חברת החשמל, המהווים שדירת רשת הליבה, Data Center, ושכבות רשת האגריגציה של רשתות IBC, והחברה מספקת לחברת IBC שירותי אחסנה ולוגיסטיקה הקשורים לפריסת רשת התקשורת.

החממה הטכנולוגית ק.ר.ט

היחידה לקידום רעיונות טכנולוגיים (ק.ר.ט) הוקמה לצורך זיהוי רעיונות חדשניים בעלי פוטנציאל עסקי, בתחומי העיסוק של החברה. הרעיונאים, היזמים והממציאים אשר מצטרפים לחממה זוכים לתמיכה כספית, לליווי של צוות מקצועי, לשימוש בתשתיות המעבדתיות והפיזיות של החברה ועוד. ב-2015 נרכשה אחת מחברות ההזנק שלנו ע"י חברה אמריקאית (אקזיט) ונכון להיום פעילות במסגרת היחידה 14 חברות הזנק: 4 חברות בתחום רשת חכמה, 6 חברות בתחום התייעלות אנרגטית ו-4 חברות בתחום אנרגיות מתחדשות.

איכות הסביבה

לחברה חזון סביבתי לאורו היא פועלת מתוך אחריות לסביבה, בראייה מקיימת ארוכת טווח וצופה פני עתיד, התורמת למיזעור ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה ומובילה למניעת מפגעים.
נושא איכות הסביבה מהווה חלק אינטגראלי בכל תחומי עיסוקה של החברה, ופעילותה כפופה לרגולציה נרחבת, אותה מובילים המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד הפנים ואיגודי ערים לאיכות הסביבה. בשנת בשנת 2015 השקיעה החברה כ-950 מיליון ש"ח במקטע הייצור, בעיקר בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות לאוויר באתר תחנות-הכוח "אורות רבין". סכום נוסף של 7 מיליון ₪ הושקע בפרויקטים מיוחדים שאינם משוייכים למערכת הייצור.  בנוסף, הוציאה החברה בשנת 2015 סכום של כ-88 מיליון ש"ח לצורך עמידה בדרישות הנובעות מהגנת הסביבה במערכת הייצור. העלויות הסביבתיות שהחברה נשאה בהן בשנת 2015 הושקעו ברובן במניעה עתידית, בצמצום הפגיעה בסביבה ובתיקון ושיקום הסביבה. במסגרת הפעילות לשילוב מתקנים המבוססים על אנרגיות מתחדשות ברשת החשמל, חוברו נכון לסוף שנת 2015 כ-10,300 מתקנים פוטו-וולטאיים קטנים בהיקף של כ-267 מגוואט, כ-395 מתקנים בשיטת מונה נטו, בהיקף של כ-60 מגוואט, 162 יצרנים פוטו-וולטאיים בינוניים בהיקף של כ-300 מגוואט וכ-132.5 מגוואט יחידת כוח פרטית פוטו-וולטאית במתח עליון.

מעורבות בקהילה

חברת החשמל הינה חלוצה בתחום הפעילות בקהילה, כמהלך הנטוע בחזונה ובמדיניותה. פעילותה מתקיימת בנושאי ליבה מתחום הקיימות:
•  פרסום דוח הקיימות התאגידית הרביעי של חברת החשמל לשנת 2015 לפי GRI-G4.
•  דירוג מעלה - ציון 91 בקטגוריית "פלטינה ".
•  פעילות כלל-קהילתית ברשויות לצד למעלה מ-100 תכניות לימודים ביותר מ-80 רשויות, לתלמידי חטיבות ביניים בני כל המגזרים, בהן מפיצים התלמידים לקהילה הסובבת את מסרי ההתייעלות האנרגטית כשגרת חיים.
•  השתתפות 3 בתי ספר ממגזרים שונים ב"התנסות בתעשייה" - תכנית משרד החינוך המיועדת לעודד תלמידי הכתות העליונות לבחור בחינוך טכנולוגי מקצועי ולתמוך בהתאמתו לסטנדרטים בינלאומיים.
•  פעילות בתחום השימור והנחלת מורשת חברת החשמל.
•  עובדים ומנהלים התנדבו כמנטורים בחברת המתנ"סים ומנחים קבוצות שיפור לקידום שילוב עסקים בקהילה.
החשיפה הישירה והעקיפה לפעילויות המתוארות לעיל הקיפה כ-261,000 איש.
בתכנית "נתיב האור", המקדמת את נושא הבטיחות והשימוש המושכל בחשמל באמצעות פעילות חינוכית-חווייתית, לקחו השנה חלק כ-3,500 מוסדות חינוך בכ-200 רשויות ברחבי הארץ. 250 מעובדי החברה וכ-12 מגמלאיה לוקחים חלק בתכנית בהתנדבות ובשנה זו השתלבו בה גם הורי התלמידים בכ-25 ישובים.

ניהול סיכונים והמשכיות עסקית

בתחום זה פועלת החברה בהתאם להנחיות רשות החברות הממשלתיות תוך ניהול הסיכונים ברמת כלל החברה ובצורה אינטגרטיבית, בהתאם למדיניות אב לניהול סיכונים. בחברה הוטמעה מערכת מידע ממוחשבת לניהול סיכונים ובשנת 2015 התחיל ביצוע סקר סיכונים נוסף למיפוי תהליכים מרכזיים ודירוג סיכוני החברה בהתחשב בשינויים הצפויים במשק החשמל. כמו כן, הסתיים סקר מעילות והונאות מעמיק והמלצותיו קיבלו ביטוי בתוכנית עבודה מפורטת אשר תיושם בשנים הקרובות.
במקביל, כחלק מההיערכות להמשך הפעילות גם במצבי קיצון, ממשיכה החברה לקדם את נושא ההמשכיות העסקית.
היערכות לשעת חירום/משבר
החברה המשיכה גם בשנת 2015 בפעילויות להגברת מוכנותה למצבי חירום/משבר וביצעה במהלך השנה 2 תרגילים ארציים: האחד, היערכות לתרחישי קיץ קיצוניים והשני - תרחישי חורף קיצון, בשילוב אירועי סייבר. החברה השתלבה גם בפעילויות ותרגילים ברמה הלאומית, המחוזית והמקומית, בשיתוף משרדי ממשלה, רשויות ייעודיות, רשות החירום הלאומית, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, פיקוד העורף ומשטרת ישראל, והמשיכה בפעילותה להיערכות כוללת במקרה של רעידת אדמה, במטרה לצמצם נזקים  בעת התרחשות רעידת אדמה ולמזער באופן מרבי את הפגיעה בחיי אדם ונזק למערכת אספקת החשמל.

משרדי עו"ד ש. הורוביץ ושות'; הרצוג, פוקס נאמן ושות'  משרד רו"ח Deloitte בריטמן, אלמגור, זהר ושות'
כתובת ת.ד. 10, חיפה 3100001  טל' 04-8182222  פקס 04-8186100  אתר www.iec.co.il  חפשו אותנו גם ב-  חברת החשמל העמוד הרשמי
 

אתר:  www.iec.co.il