CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

  
יאיר אבידן
יאיר אבידן
יו"ר הדירקטוריון
  


בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ הינו אחד משבעת הבנקים הגדולים בישראל. בשנת 2015 דורג הבנק במקום ה-1 בתשואה על ההון, במקום ה-6 במספר הסניפים ובמקום ה-7 בהיקף המאזן וההון. לבנק 79 סניפים ברחבי הארץ, מתרשיחא בצפון ועד דימונה בדרום. 


____________________________________________________________________________________________
תחום עיסוק
בנק מסחרי

שנת יסוד 1918

חברת אם

בנק דיסקונט לישראל בע"מ
____________________________________________________________________________________________


בנק מרכנתיל על גלגוליו הרבים, קיים כבר כ-100 שנה. ראשיתו של הבנק בתחילת המאה ה-20 בשיתוף פעולה אנגלי-מצרי ANGLO-EGYPTIAN BANK במצרים. בשנת 1918 הרחיב בנק זה את פעילותו לארץ ישראל ולאחר מכן נרכשה השליטה בו על ידי בנק ברקליס הבריטי ושמו שונה.
בשנת 1972 יסדו בנק ברקליס הבריטי ובנק דיסקונט לישראל בע"מ חברה חדשה בשם בנק ברקליס דיסקונט בע"מ, אשר רכשה מבנק ברקליס את הפעילות והנכסים של סניפי הבנק שפעל אז בישראל בשליטתו. בשנת 1993 רכש בנק דיסקונט את חלקו של בנק ברקליס והפך לבעל השליטה הבלעדי בו. במועד הרכישה שונה שם הבנק לשמו הנוכחי - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ.
שירותי בנקאות בסיסיים
בנק מרכנתיל מציע ללקוחותיו סל שירותים מקיף ומגוון בתחומי האשראי והפאסיבה (פיקדונות ופעילות בניירות ערך) ובתחומים הנלווים להם, כגון: שירותי סחר-חוץ, שירותי חדרי עסקאות הן ני"ע והן מט"ח ועוד.

השירותים כוללים פעילות אשראי מגוונת במגזרי ההצמדה - שקל, צמוד מדד ומט"ח וכן, שירותי סחר-חוץ ומט"ח באמצעות מחלקות מקצועיות בבנק אשר מקיימות קשרים ענפים עם בנקים בחו"ל. בתחום המשכנתאות, מציע הבנק ללקוחותיו שירותים באמצעות מרכזי משכנתאות הפועלים בסניפים. הבנק מתמחה בעסקים, מעסקים זעירים ועד עסקים מסחריים וגדולים, בכלל ענפי המשק. במהלך העשור האחרון פיתח הבנק בשיתוף עם גורמים ממשלתיים רלוונטיים מומחיות גבוהה במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות קרנות ממשלתיות לתמיכה בעסקים. הבנק זכה בשנים אלה במכרזי החשב הכללי להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים וכן, בשנת 2016 זכה ביחד עם "עמיתים קרנות פנסיה" במכרז החשב הכללי להפעלת קרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. בנוסף, לבנק קרן ייחודית אותה הקים בשנת 2015 בשיתוף עם התאחדות התעשיינים למתן אשראי לזמן ארוך לחברי ההתאחדות לחידוש ורכישת ציוד וקווי יצור ובדרך זו לשדרג את התעשיה ולהגביר את יכולת היצור והתחרות.

לבנק שלוש חטיבות עסקיות - חטיבה קמעונאית וחטיבה עסקית-מסחרית אשר מובילות את הפעילות של הלקוחות באשראי ובפאסיבה וחטיבה פיננסית האחראית על ניהול הסיכונים הפיננסיים בבנק, השקעות הבנק בנוסטרו, פיקדונות הציבור, חדרי העסקאות והפעילות מול בנקים זרים.

כחבר ותיק בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, מספק הבנק ללקוחותיו שירותים מגוונים בפעילותם בניירות ערך באמצעות מערך יועצים נרחב בסניפי הבנק וכן, באמצעות מרכזי יעוץ השקעות וחדרי עסקאות.

בנוסף, לבנק מערך קשרים בינלאומיים עם ברוקרים, המאפשרים ללקוחות לבצע עסקאות גם בשוקי ההון בחו"ל. הבנק מציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותי בנקאות ישירה באמצעות הטלפון ובאמצעות אתר אינטרנט אינטראקטיבי.

הבנק משווק כרטיסי אשראי המוצעים על ידי קבוצת ויזה כ.א.ל. ודיינרס קלאב ומציע ללקוחותיו, מחזיקי כרטיס אשראי, תוכנית הטבות המקנה להם הנחות בבתי עסק בתחומי מסחר ושירותים מגוונים.

לבנק שיתוף פעולה פורה ומגוון עם הקהילות אותן הוא משרת ובמסגרת זו הבנק והעובדים פועלים רבות למען הקהילה בעשייה חברתית בכל רחבי הארץ.

מעבר לפעילותו של הבנק במגזר הכללי באמצעות סניפיו הפזורים בכל רחבי הארץ לבנק התמחות בשני מגזרי יעד, המגזר הערבי והמגזר החרדי בהם הוא פועל באמצעות מערך הסניפים ויחידות מקצועיות ייחודיות.
שירות למגזר הערבי
לאורך שנות פעילותו של הבנק נוצרה מערכת יחסים עסקית מיוחדת והתמחות בפיתוח מוצרים ומתן שירותים ייחודיים למגזר הערבי בישראל. לבנק מרכנתיל מעמד מוביל במגזר זה בצפון הארץ. לבנק 34 סניפים הפועלים בערים, בישובים ובמרכזי אוכלוסייה ערבית המופעלים על ידי עובדים מיומנים ומקצועיים בכל הרמות ועוד כ-10 סניפים הפועלים בסמוך ומרכזי אוכלוסיה ערבית (ביניהם: רמלה, יפו, מיתר, עכו וכפר תבור).

שירות למגזר החרדי


הבנק מתמחה בפיתוח מוצרים ומתן שירותים ייחודיים למגזר. בבנק קיימת יחידה ייעודית לטיפול בעמותות וארגונים במגזר החרדי אשר מטפלת במאות מוסדות. כיום לבנק 11 סניפים בלב המגזר החרדי, באזור ירושלים, בני ברק, אשדוד ובערים חרדיות נוספות. בנוסף, הבנק מפעיל את סניפיו במגזר בשעות פעילות נוחות לציבור, כגון הפעלת סניפים בימי חמישי עד השעה 21:00.

נתונים פיננסיים


בשנת 2015, הסתכם הרווח הנקי לאחר מס ב-210 מיליון ₪, בהשוואה ל-147 מיליון ₪ בשנת 2014, עליה בשיעור של כ-42.9% הנובעת בעיקרה מעליה בהכנסות הכוללות של הבנק וצמצום הוצאות השכר כתוצאה מחתימה על הסכם שכר חדש. רווח זה משקף תשואה על ההון בשיעור של10.4%, לעומת תשואה בשיעור 7.8% בשנת 2014. הכנסות הריבית נטו, לפני הפרשה להפסדי אשראי הסתכמו ב-872 מיליון ₪, לעומת 800 מיליון ₪ בשנת 2014, עליה בשיעור של 9%.

סך המאזן ליום 31 בדצמבר 2015 הסתכם בסך של 30 מיליארד ₪, גידול בשיעור של 5.3% בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2014. האשראי לציבור ביום 31 בדצמבר 2015 הסתכם בכ-20.4 מיליארד ₪, עליה בשיעור של כ-7.9% לעומת 31 בדצמבר 2014. ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2015 הסתכם בכ-2.1 מיליארד ₪, עליה בשיעור של 9.8% לעומת 31 בדצמבר 2014.
יחס ההון לנכסי סיכון ליום 31 בדצמבר 2015 הגיע לשיעור של 14% לעומת 14.5% ביום 31 בדצמבר 2014. יחס זה עולה על השיעור המינימלי - 12.5% שנקבע על-ידי בנק ישראל ומשקף חוסן פיננסי גבוה לבנק.
תוכניות הבנק לעתיד כוללות המשך הרחבת פעילותו במגזר הקמעונאי ובמגזר העסקים הקטנים והבינוניים תוך הגברת מעורבותו בפלחי היעד, הגדלת פעילותו בתחום האשראי והמשך גיוס לקוחות חדשים. הבנק מבצע מהלכים לשיפור השירות וחווית השירות של הלקוחות בכל ערוצי התקשורת הן הפרונטאליים והן הדיגיטליים. במקביל, הבנק ממשיך ונוקט במהלכי התייעלות ובכללם המשך העתקת פעילויות ל"מרכז מומחים" אשר מרכז את הפעילות התפעולית עבור כל סניפי הבנק. בדרך זו מפנה הבנק את מירב משאבי הסניפים לפעילות מול הלקוחות והעצמת חווית השירות ללקוח וכן, לפעילויות מכירה ושיווק.

צילום: רמי זרניגר
כתובת דרך מנחם בגין 125, תל אביב 6701201    טל' 076-8044533    פקס 076-8044941    דוא"ל osnat@mdb.co.il    אתר www.mercantile.co.il

 

imgimg
אתר:  www.mercantile.co.il