CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

  
יאיר אבידן
יאיר אבידן
יו"ר הדירקטוריון
  


בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ הינו אחד משבעת הבנקים הגדולים בישראל. בשנת 2016 דורג הבנק במקום ה-3 בתשואה על ההון, במקום ה-6 במספר הסניפים ובמקום ה-7 בהיקף המאזן וההון. לבנק 78 סניפים ברחבי הארץ, מתרשיחא בצפון ועד דימונה בדרום. 


תחום עיסוק
בנק מסחרי

שנת יסוד 1918

חברת אם
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק מרכנתיל על גלגוליו הרבים, קיים כ-100 שנה. ראשיתו של הבנק בתחילת המאה ה-20 בשיתוף פעולה אנגלי-מצרי ANGLO-EGYPTIAN BANK במצרים. בשנת 1918 הרחיב בנק זה את פעילותו לארץ ישראל ולאחר מכן נרכשה השליטה בו על ידי בנק ברקליס הבריטי ושמו שונה.
בשנת 1972 יסדו בנק ברקליס הבריטי ובנק דיסקונט לישראל בע"מ חברה חדשה בשם בנק ברקליס דיסקונט בע"מ, אשר רכשה מבנק ברקליס את הפעילות והנכסים של סניפי הבנק שפעל אז בישראל בשליטתו. בשנת 1993 רכש בנק דיסקונט את חלקו של בנק ברקליס והפך לבעל השליטה הבלעדי בו. במועד הרכישה שונה שם הבנק לשמו הנוכחי - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ.

שירותי בנקאות בסיסיים


בנק מרכנתיל נותן שירותים ללקוחות פרטיים ומשקי בית וכן לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים. הבנק מציע ללקוחותיו סל שירותים מקיף ומגוון בתחומי האשראי והפאסיבה (פיקדונות ופעילות בניירות ערך) ובתחומים הנלווים להם, כגון: שירותי סחר-חוץ, שירותי חדרי עסקאות ני"ע ומט"ח ועוד.
הבנק מציע ללקוחותיו במקביל לשירות פרונטלי, מקצועי ואישי, אפשרות לפעול באופן עצמאי באמצעות ערוצים ישירים בצורה נוחה וידידותית למשתמש: אתר אינטרנט ואפליקציה בטכנולוגיה מובילה לקבלת מידע וביצוע פעולות בכל זמן ומכל מקום, שירותי משוב וכספומטים מתקדמים המאפשרים אף הם ביצוע פעולות וקבלת מידע.
בנוסף, מציע הבנק שירותים באמצעות מוקד טלבנק אנושי ומענה קולי המאפשרים ללקוחות לבצע פעולות ולקבל מידע מבלי להגיע לסניף.
באמצעות ערוצים ישירים אלו, לקוחות הבנק יכולים לנהל את חשבונותיהם בפשטות וביעילות רבה, לחסוך זמן וליהנות מעמלות מופחתות *בכפוף לתנאי ניהול החשבון.
השירותים כוללים פעילות אשראי מגוונת במגזרי ההצמדה - שקל, צמוד מדד ומט"ח וכן, שירותי סחר-חוץ ומט"ח באמצעות מחלקות מקצועיות בבנק אשר מקיימות קשרים ענפים עם בנקים בחו"ל. בתחום המשכנתאות, מציע הבנק ללקוחותיו שירותים באמצעות מרכזי משכנתאות הפועלים בסניפים. בתחום העסקי הבנק מתמחה במתן שירות ובמוצרים המותאמים לעסקים, מעסקים זעירים ועד עסקים מסחריים וגדולים, בכלל ענפי המשק.

במהלך העשור האחרון פיתח הבנק בשיתוף עם גורמים ממשלתיים רלוונטיים מומחיות גבוהה במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות קרנות ממשלתיות לתמיכה בעסקים. הבנק זכה בשנים אלו במכרזי החשב הכללי להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים וכן, בשנת 2016 זכה ביחד עם "עמיתים קרנות פנסיה" במכרז החשב הכללי להפעלת קרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. הבנק מהווה גוף משמעותי בכלכלה הישראלית במימון עסקים קטנים ובינוניים. בנוסף, לבנק קרן ייחודית אותה הקים לפני כשנתיים בשיתוף עם התאחדות התעשיינים למתן אשראי לזמן ארוך לחברי ההתאחדות לחידוש ורכישת ציוד וקווי יצור ובדרך זו לשדרג את התעשייה ולהגביר את יכולת היצור והתחרות.

לבנק שלוש חטיבות עסקיות - חטיבה קמעונאית וחטיבה לבנקאות מסחרית אשר מובילות את הפעילות של הלקוחות באשראי ובפאסיבה וכן, חטיבה פיננסית האחראית על ניהול הסיכונים הפיננסיים בבנק, השקעות הבנק בנוסטרו, פיקדונות הציבור, חדרי העסקאות והפעילות מול בנקים זרים.
כחבר ותיק בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, מספק הבנק ללקוחותיו שירותים מגוונים בפעילותם בניירות ערך באמצעות מערך יועצים נרחב בסניפי הבנק וכן, באמצעות מרכזי יעוץ השקעות וחדרי עסקאות. בנוסף, לבנק מערך קשרים בינלאומיים עם ברוקרים, המאפשרים ללקוחות לבצע עסקאות גם בשוקי ההון בחו"ל.

הבנק משווק כרטיסי אשראי המוצעים על ידי קבוצת ויזה כ.א.ל. ודיינרס קלאב ומציע ללקוחותיו, מחזיקי כרטיס אשראי, תוכנית הטבות המקנה להם הנחות בבתי עסק בתחומי מסחר ושירותים מגוונים.

לבנק שיתוף פעולה פורה ומגוון עם הקהילות אותן הוא משרת ובמסגרת זו הבנק והעובדים פועלים רבות למען הקהילה בעשייה חברתית בכל רחבי הארץ.
מעבר לפעילותו של הבנק במגזר הכללי באמצעות סניפיו הפזורים בכל רחבי הארץ לבנק התמחות בשני מגזרי יעד, המגזר הערבי והמגזר החרדי בהם הוא פועל באמצעות מערך הסניפים ויחידות מקצועיות ייחודיות.

שירות למגזר הערבי


לאורך שנות פעילותו של הבנק נוצרה מערכת יחסים עסקית מיוחדת והתמחות בפיתוח מוצרים ומתן שירותים ייחודיים למגזר הערבי בישראל. לבנק מרכנתיל מעמד מוביל במגזר זה בצפון הארץ. לבנק 36 סניפים הפועלים בערים, בישובים ובמרכזי אוכלוסייה ערבית המופעלים על ידי עובדים מיומנים ומקצועיים בכל הרמות וכ-10 סניפים נוספים הפועלים בסמוך למרכזי אוכלוסיה ערבית (ביניהם: רמלה, יפו, מיתר, עכו וכפר תבור).

שירות למגזר החרדי


הבנק מתמחה בפיתוח מוצרים ומתן שירותים ייחודיים למגזר. בבנק קיימת יחידה ייעודית לטיפול בעמותות וארגונים במגזר החרדי אשר מטפלת במאות מוסדות. כיום, לבנק כ-10 סניפים בלב המגזר החרדי, באזור ירושלים, בני ברק, אשדוד ובערים חרדיות נוספות. בנוסף, הבנק מפעיל סניפים מסוימים במגזר בשעות פעילות הנוחות לציבור, כגון הפעלת סניפים בימי חמישי עד השעה 21:00.

נתונים פיננסיים
בשנת 2016, הציג בנק מרכנתיל צמיחה בפעילות תוך גיוס לקוחות חדשים והרחבת תיק האשראי. הרווח הנקי של הבנק בשנת 2016 לאחר מס הסתכם ב-193מיליון ₪, בהשוואה ל-210 מיליון ₪ בשנת 2015, ירידה בשיעור של כ-8.1% הנובעת בעיקרה מהשפעות חד פעמיות והשלכות של יישום תוכנית התייעלות וכן, משינויים בחוקי המס.
הרווח השנתי משקף תשואה על ההון בשיעור שלכ-8.9% לעומת תשואה בשיעור 10.4% בשנת 2015. הכנסות הריבית נטו, לפני הפרשה להפסדי אשראי הסתכמו ב-934 מיליון ₪, לעומת 872 מיליון ₪ בשנת 2015, עליה בשיעור של 7.1%.
סך המאזן ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם בסך של כ-32.2 מיליארד ₪, גידול בשיעור של 6.9% בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2015. האשראי לציבור ביום 31 בדצמבר 2016 הסתכם בכ-22 מיליארד ₪, עליה בשיעור של כ-7.8% לעומת 31 בדצמבר 2015. ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם בכ-2.2 מיליארד ₪, עליה בשיעור של 6.7% לעומת 31 בדצמבר 2015.
יחס ההון לנכסי סיכון ליום 31 בדצמבר 2016 הגיע לשיעור של 13.8% לעומת 14.0% ביום 31 בדצמבר 2015. יחס זה עולה על השיעור המינימלי - 12.5% שנקבע על-ידי בנק ישראל ומשקף חוסן פיננסי גבוה לבנק.
תוכניות הבנק לעתיד כוללות המשך הרחבת פעילותו במגזר הקמעונאי ובמגזר העסקים הקטנים והבינוניים תוך הגברת מעורבותו בפלחי היעד, הגדלת פעילותו בתחום האשראי והמשך גיוס לקוחות חדשים. הבנק מבצע מהלכים לשיפור השירות וחווית השירות של הלקוחות בכל ערוצי התקשורת הן הפרונטאליים והן הדיגיטליים. במקביל, הבנק ממשיך ונוקט במהלכי התייעלות ובכללם המשך העתקת פעילויות ל"מרכז מומחים" אשר מרכז את הפעילות התפעולית עבור כל סניפי הבנק. בדרך זו, מפנה הבנק את מירב משאבי הסניפים לפעילות מול הלקוחות והעצמת חווית השירות ללקוח וכן, לפעילויות מכירה ושיווק.
הבנק יוסיף ויתמקד בפיתוח יכולות נוספות בערוצים הישירים, בדגש על אפליקציה חדשנית ומובילה, שירותי טלפוניה מתקדמים ועוד במטרה לאפשר ללקוחותיו לפעול בצורה נוחה, ידידותית ומתקדמת בהתאם לצורכיהם והעדפותיהם האישיות.

צילום: רמי זרניגר
כתובת דרך מנחם בגין 125, תל אביב 6701201    טל' 076-8044533    פקס 076-8044941    דוא"ל osnat@mdb.co.il    אתר www.mercantile.co.il

 

imgimgimg
אתר:  www.mercantile.co.il