CofaceBdi

תוכן ענייניםBdiCode
 

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

  
לילך אשר - טופילסקי
לילך אשר - טופילסקי
יו"ר הדירקטוריון
  


בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ הינו אחד משבעת הבנקים הגדולים בישראל. בשנת 2014, מדורג הבנק במקום השלישי בתשואה להון, במקום החמישי במספר הסניפים ובמקום השביעי בהיקף המאזן וההון העצמי. לבנק כ-80 סניפים ברחבי הארץ, מתרשיחא בצפון ועד דימונה בדרום. 

____________________________________________________________________________________________
תחום עיסוק
בנק מסחרי

שנת יסוד 1918

חברת אם

בנק דיסקונט לישראל בע"מ
____________________________________________________________________________________________
בנק מרכנתיל על גילגוליו הרבים, קיים כבר כ-100 שנה. ראשיתו של הבנק בתחילת המאה ה-20 בשיתוף פעולה אנגלי-מצרי ANGLO-EGYPTIAN BANK במצרים. בשנת 1918 הרחיב בנק זה את פעילותו לארץ ישראל ולאחר מכן נרכשה השליטה בו על ידי בנק ברקליס הבריטי ושמו שונה.
בשנת 1972 יסדו בנק ברקליס הבריטי ובנק דיסקונט לישראל בע"מ חברה חדשה (בשליטה משותפת של 50% כל אחד) בשם בנק ברקליס דיסקונט בע"מ, אשר רכשה מבנק ברקליס את הפעילות והנכסים של סניפי הבנק שפעל אז בישראל בשליטתו. בשנת 1993 רכש בנק דיסקונט  את חלקו של בנק ברקליס (50%) בבנק ברקליס דיסקונט והפך להיות בעל השליטה הבלעדי בו. במועד הרכישה שונה גם שם הבנק לשמו הנוכחי - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ.
בשנת 2005 נרכשה השליטה בבנק דיסקונט בע"מ, חברת האם של בנק מרכנתיל, על ידי קבוצת ברונפמן-שרואן. מראשית שנת 2014, מוגדרת חברת האם כ"תאגיד ללא גרעין שליטה" כאשר למעלה מ-80% ממניותיה מוחזקות בפיזור בידי הציבור ונסחרות בבורסה לני"ע בתל-אביב.

שירותי בנקאות בסיסיים

כבנק מסחרי, מציע בנק מרכנתיל ללקוחותיו סל שירותים מקיף ומגוון בתחומי האשראי והפאסיבה (פיקדונות ופעילות בניירות ערך) ובתחומים הנלווים להם, כגון: שירותי סחר-חוץ, שירותי חדרי עסקאות בני"ע ומט"ח ועוד.
השירותים כוללים פעילות אשראי מגוונת בכל מגזרי ההצמדה - שקל, צמוד מדד ומט"ח וכן, שירותי סחר-חוץ ומט"ח באמצעות מחלקות מקצועיות בבנק אשר מקיימות קשרים ענפים עם בנקים בחו"ל. בתחום המשכנתאות, מציע הבנק ללקוחותיו שירותים באמצעות מרכזי משכנתאות הפועלים בסניפים. הבנק מתמחה בעסקים, מעסקים זעירים ועד עסקים מסחריים וגדולים, בכלל ענפי המשק. בשנים האחרונות, פיתח הבנק ביחד עם גורמי ממשלה רלוונטיים, מומחיות גבוהה בקרנות הממשלתיות לתמיכה בעסקים. לאחרונה הקים הבנק בשיתוף עם התאחדות התעשיינים בישראל, קרן למתן הלוואות לטווח ארוך למפעלי תעשייה קטנים ובינוניים, חברי ההתאחדות.
המבנה הארגוני של הבנק, כולל שלוש חטיבות עסקיות - חטיבה עסקית-מסחרית וחטיבה קמעונאית אשר מובילות את הפעילות של הלקוחות באשראי ובפאסיבה וחטיבה פיננסית האחראית על ניהול הסיכונים הפיננסיים בבנק, השקעות הבנק בנוסטרו, פיקדונות הציבור, חדרי העסקאות והפעילות מול בנקים זרים.
כחבר ותיק בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, מספק הבנק ללקוחותיו שירותים מגוונים בפעילותם בניירות ערך באמצעות מערך יועצים נרחב בסניפי הבנק וכן, באמצעות מרכזי יעוץ השקעות וחדרי עסקאות.
בנוסף, לבנק מערך קשרים בינלאומיים עם ברוקרים, המאפשרים ללקוחות לבצע עסקאות גם בשוקי ההון בחו"ל. הבנק מציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותי בנקאות ישירה באמצעות הטלפון ובאמצעות אתר אינטרנט אינטראקטיבי.
הבנק משווק כרטיסי אשראי המוצעים על ידי קבוצת ויזה כ.א.ל. ודיינרס קלאב ומציע ללקוחותיו, מחזיקי כרטיס אשראי, תוכנית הטבות המקנה להם הנחות בבתי עסק בתחומי מסחר ושירותים מגוונים.
לבנק שיתוף פעולה פורה ומגוון עם הקהילות אותן הוא משרת ובמסגרת זו הבנק והעובדים פועלים רבות למען הקהילה בעשייה חברתית בכל רחבי הארץ.
מעבר לפעילותו של הבנק במגזר הכללי באמצעות סניפיו הפזורים בכל רחבי הארץ לבנק התמחות בשני מגזרי יעד, המגזר הערבי והמגזר החרדי בהם הוא פועל באמצעות מערך הסניפים ויחידות מקצועיות ייחודיות.

שירות למגזר הערבי

לאורך שנות פעילותו הארוכות של הבנק נוצרה מערכת יחסים עסקית מיוחדת עם המגזר הערבי בישראל. לבנק מרכנתיל מעמד מוביל במגזר זה. לבנק 36 סניפים הפועלים בערים, בישובים ובמרכזי אוכלוסייה ערבית המופעלים על ידי עובדים מיומנים ומקצועיים בכל הרמות.

שירות למגזר החרדי

כיום לבנק 11 סניפים בלב המגזר החרדי, הפזורים ברחבי הארץ באזור ירושלים, בני ברק, אשדוד ובערים חרדיות נוספות. הבנק מתמחה בפיתוח מוצרים ומתן שירותים ייחודיים למגזר. בבנק קיימת יחידה ייעודית לטיפול בעמותות וארגונים במגזר החרדי אשר מטפלת במאות מוסדות. בנוסף, הבנק מפעיל את סניפיו במגזר בשעות פעילות נוחות לציבור, כגון הפעלת סניפים בימי חמישי עד השעה 21:00.

נתונים פיננסיים

בשנת 2014, הסתכם הרווח הנקי לאחר מס ב-157 מיליון ₪, בהשוואה ל-182 מיליון ₪ בשנת 2013, ירידה בשיעור של כ-13.7% הנובעת בעיקרה מהפרשות לפיצויי פרישה מוגדלים במסגרת צעדי התייעלות בהם נוקט הבנק. רווח זה משקף תשואה על ההון בשיעור של 7.9%, לעומת תשואה בשיעור 9.7% בשנת 2013.
הכנסות הריבית, נטו לפני הפרשה להפסדי אשראי הסתכמו ב-800 מיליון ₪, לעומת 722 מיליון ₪ בשנת 2013, עליה בשיעור של כ-10.8%.
סך המאזן ליום 31 בדצמבר 2014 הסתכם בסך של 28.5 מיליארד ₪, גידול בשיעור של 0.3% בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2013. האשראי לציבור ביום 31 בדצמבר 2014 הסתכם בכ-18.9 מיליארד ₪, עליה בשיעור של כ-6.3% לעומת 31 בדצמבר 2013. ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2014 הסתכם בכ-2.0 מיליארד ₪, עליה בשיעור של 4.9% לעומת 31 בדצמבר 2013.
יחס ההון לנכסי סיכון ליום 31 בדצמבר 2014 הגיע לשיעור של 14.6% בדומה ליחס בשיעור 14.6% ביום 31 בדצמבר 2013. יחס זה עולה הן על השיעור המינימלי - 12.5% שנקבע על-ידי בנק ישראל ומשקף חוסן פיננסי גבוה לבנק.
תוכניות הבנק לעתיד כוללות המשך הרחבת פעילותו במגזר הקמעונאי ובמגזר העסקים הקטנים והבינוניים תוך הגברת מעורבותו במגזרי היעד והגדלת פעילותו בתחום האשראי. הבנק ממשיך במהלכי התייעלות ובכללם המשך העתקת פעילויות ל"מרכז מומחים" המרכז את הפעילות התפעולית עבור כל סניפי הבנק. בדרך זו מפנה הבנק את מירב משאבי הסניפים לפעילות מול הלקוחות והעצמת חווית השירות ללקוח וכן, לפעילויות מכירה ושיווק.
 
כתובת דרך מנחם בגין 125, תל אביב 6701201  טל' 076-8044270  פקס 076-8044945  דוא"ל osnat@mdb.co.il  אתר www.mercantile.co.il
 

img
אתר:  www.mercantile.co.il