CofaceBdi

תוכן ענייניםBdiCode
 

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

  
לילך אשר - טופילסקי
לילך אשר - טופילסקי
יו"ר הדירקטוריון
  


בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ הינו אחד משבעת הבנקים הגדולים בישראל. לשנת 2013, הבנק מדורג במקום השני בתשואה להון, במקום השישי במספר הסניפים ובמקום השביעי בהיקף המאזן. לבנק 80 סניפים ברחבי הארץ, מתרשיחא בצפון ועד דימונה בדרום. 


____________________________________________________________________________________________
תחום עיסוק
בנק מסחרי

שנת יסוד 1918


חברת אם

בנק דיסקונט לישראל בע"מ
____________________________________________________________________________________________
ראשיתו של הבנק בתחילת המאה ה-20 בשיתוף פעולה אנגלי-מצרי Anglo-Egyptian Bank במצרים. בשנת 1918 הרחיב הבנק את פעילותו לארץ ישראל.
בשנת 1925 התמזגו מספר בנקים אנגליים, ביניהם Anglo-Egyptian Bank,  בארץ ונוסד Barclays Bank" " ופעילותו בישראל כללה את סניפי Anglo-Egyptian Bank . בשנת 1971 רכשה קבוצת דיסקונט 49.9% מהמניות ו- Barclays Bank החזיק 50.1% מהמניות. בשנת 1993 הפסיק Barclays Bank  את פעילותו בישראל, קבוצת דיסקונט רכשה את אחזקותיו ושם הבנק שונה לבנק מרכנתיל דיסקונט.
בשנת 2005 נרכשה השליטה בבנק דיסקונט בע"מ, חברת האם של בנק מרכנתיל על ידי קבוצת ברונפמן-שרואן. מראשית שנת 2014, מוגדרת חברת האם כ"תאגיד ללא גרעין שליטה" כאשר למעלה מ-80% ממניותיה מוחזקות בפיזור בידי הציבור ונסחרות בבורסה לני"ע בתל-אביב.

שירותי בנקאות בסיסיים

כבנק מסחרי, מציע בנק מרכנתיל ללקוחותיו סל שירותים מקיף ומגוון בתחומי האשראי והפאסיבה (פיקדונות ופעילות בניירות ערך) ובתחומים הנלווים להם כגון: שירותי סחר-חוץ, שירותי חדרי עסקאות בני"ע ומט"ח ועוד.
השירותים כוללים פעילות אשראי מגוונת בכל מגזרי ההצמדה - שקל, צמוד מדד ומט"ח. הבנק מציע ללקוחותיו בתחום האשראי גם משכנתאות באמצעות מרכזי משכנתאות הפועלים בסניפים השונים של הבנק, וכן שירותי סחר-חוץ ומט"ח באמצעות מחלקות מקצועיות בבנק אשר מקיימות קשרים ענפים עם בנקים בחו"ל.
הבנק מתמחה בכל מגוון העסקים, מעסקים זעירים ועד עסקים מסחריים וגדולים, בכל ענפי המשק. בשנים האחרונות, פיתח הבנק יחד עם גורמי ממשלה רלוונטיים, מומחיות גבוהה בכל הקרנות הממשלתיות לתמיכה בעסקים.
 
המבנה הארגוני של הבנק, בדומה לכלל המערכת הבנקאית, כולל שלוש חטיבות עסקיות - החטיבה העסקית-מסחרית והחטיבה הקמעונאית המובילות את הפעילות של הלקוחות באשראי ובפאסיבה. החטיבה הפיננסית אחראית לניהול כלל הסיכונים הפיננסיים בבנק, השקעות הבנק בנוסטרו, פיקדונות הציבור, חדרי העסקאות וכלל הפעילות הבנקאית מול בנקים זרים.
 
כחבר ותיק בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, הבנק מספק ללקוחותיו שירותים מגוונים בפעילותם בניירות ערך באמצעות מערך יועצים נרחב בסניפי הבנק השונים ובאמצעות מרכזי יעוץ השקעות וחדרי עסקאות.
בנוסף, לבנק מערך קשרים בינלאומיים עם ברוקרים, המאפשרים ללקוחות לבצע עסקאות גם בשוקי ההון בחו"ל. הבנק מציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותי בנקאות ישירה באמצעות הטלפון ואתר אינטרנט אינטראקטיבי.
הבנק משווק כרטיסי אשראי המוצעים על ידי קבוצת ויזה/כ.א.ל. ודיינרס קלאב.
 
לקוחות הבנק, גדולים, בינוניים וקטנים, משתייכים לכל מגזרי הפעילות הכלכלית וכוללים לקוחות עסקיים, לקוחות מסחריים ולקוחות פרטיים/קמעונאים.
 
לבנק שיתוף פעולה פורה ומגוון עם הקהילות שאותן הוא משרת ובמסגרת זו הבנק והעובדים פועלים רבות גם למען הקהילה בעשייה חברתית מגוונת בכל רחבי הארץ.
 
מעבר לפעילותו של הבנק במגזר הכללי באמצעות סניפיו הפזורים בכל רחבי הארץ לבנק התמחות בשני מגזרי יעד, המגזר הערבי והמגזר החרדי בהם הוא פועל באמצעות סניפים ויחידות מקצועיות ייחודיות.
 
שירות למגזר הערבי
בשנות פעילותו של הבנק נוצרה מערכת יחסים עסקית מיוחדת עם המגזר הערבי בישראל. לבנק מרכנתיל מעמד מוביל במגזר זה. לבנק 36 סניפים הפועלים בערים, בישובים ובמרכזי אוכלוסייה ערבית ומופעלים על ידי עובדים מיומנים ומקצועיים בכל הרמות.

שירות למגזר החרדי

כיום לבנק 11 סניפים הפזורים ברחבי הארץ באזור ירושלים, בני ברק ובערים חרדיות. הבנק מפתח מוצרים ייחודים למגזר. הבנק הקים יחידה ייחודית לטיפול בעמותות וארגונים במגזר החרדי אשר מטפלת במאות מוסדות במגזר זה. בנוסף, הבנק מפעיל את סניפיו במגזר בשעות פעילות נוחות לציבור, כגון הפעלת סניפים בימי חמישי עד השעה 21:00.

נתונים פיננסיים

בשנת 2013, הסתכם הרווח הנקי לאחר מס ב-182 מיליון ₪, בהשוואה ל-191 מיליון ₪ בשנת 2012, ירידה בשיעור של כ-4.7%. רווח זה משקף תשואה על ההון בשיעור של 9.7%, לעומת תשואה בשיעור 10.8% בשנת 2012.
הכנסות הריבית, נטו לפני הפרשה להפסדי אשראי הסתכמו ב-722 מיליון ₪, לעומת 729 מיליון ₪ בשנת 2012, ירידה בשיעור של כ-1%.
סך המאזן ליום 31 בדצמבר 2013 הסתכם בסך של 28.5 מיליארד ₪, גידול בשיעור של 7.2% בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2012 והאשראי לציבור ביום 31 בדצמבר 2013 הסתכם בכ-17.8 מיליארד ₪, עליה בשיעור של כ-7% לעומת 31 בדצמבר 2012. ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2013 הסתכם בכ-1.9 מיליארד ₪, עליה בשיעור של 2.2% לעומת 31 בדצמבר 2012.
יחס ההון לנכסי סיכון ליום 31 בדצמבר 2013 הגיע לשיעור של 14.6% לעומת 15% ביום 31 בדצמבר 2012. יחס זה עולה הן על השיעור המינימלי - 9% שנקבע על-ידי בנק ישראל ומשקף חוסן פיננסי גבוה לבנק.
 
תוכניות הבנק לעתיד כוללות המשך הרחבת מעורבותו במגזרי היעד והגדלת פעילותו בתחום האשראי. הבנק החל בפעילות אינטנסיבית ופעולות של התייעלות על ידי הקמת "מרכז מומחים" בו תרוכז הפעילות התפעולית עבור כל סניפי הבנק וזאת, במטרה לפנות את משאבי הסניפים לפעילות מול הלקוחות ולהעצים את חווית השירות ללקוח בסניף וכן, לחזק את פעילויות המכירה והשיווק.
 
כתובת דרך מנחם בגין 125, תל אביב 6701201  טל' 076-8044270  פקס 076-8044945  דוא"לshivuk@mdb.co.il, Oferr@mdb.co.il  אתר www.mercantile.co.il

 

img
אתר:  www.mercantile.co.il