CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

  
  


תשתית לעצמאות אנרגטית- נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז) היא חברה ממשלתית שנוסדה בשנת 2003, לצורך הקמה ותפעול של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי. בשנת 2004 שר התשתיות הלאומיות העניק לחברה רישיון לתקופה של 30 שנה. לפרויקט זה נודעת חשיבות עצומה עבור המשק הישראלי משתי בחינות- הן בשל השפעתו על הכלכלה והתעשייה הישראלית והן בשל תרומתו לשיפור איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר. הקמת מערכת הולכת הגז הטבעי ותפעולה על-ידי נתג"ז מתבצעים על-פי תקנים בינלאומיים מחמירים ביותר, תוך שימוש בכלים לוגיסטיים מורכבים, אמצעים טכנולוגיים מתוחכמים ובאמצעות מגוון קבלנים ויועצים מקצועיים בינלאומיים רבים. בנתג"ז מועסקים כ-100עובדים בתחומי התכנון והנדסה, הקמה, תפעול ותחזוקה, בטיחות, ביטחון, כספים, משפט ומינהל. 


מנהלים בכירים נוספים
עו"ד גלעד שי

משנה למנכ"ל, יועמ"ש ומזכיר החברה

דניאל סובל
סמנכ"ל כספים ורכש

שלמה קרסנר
סמנכ"ל הנדסה

שלומי זעירא
סמנכ"ל תפעול

חיים מוסקוביץ
סמנכ"ל הקמה

ג'יי אפשטיין
מנהל מסחר ופיתוח


תחום עיסוק
הקמה והפעלה של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי

שנת יסוד 2003חיסכון כלכלי עצום למשק ואוויר נקי יותר - הגז שמוליכה החברה נחשב כיום למוצר האנרגיה הזול והחסכוני ביותר במשק הישראלי, והשימוש בו מפחית בעשרות אחוזים את עלויות ייצור החשמל והפקת אנרגיה לצרכים תעשייתיים. ממועד הקמתה ועד היום, השקיעה החברה יותר מ-6 מיליארד ₪ בהקמת המערכת. בנוסף, השימוש בגז טבעי חוסך בממוצע מעל ל-2 מיליארד דולר בשנה למשק הישראלי בכלל ולמשק האנרגיה בפרט. האנרגיה המופקת מן הגז נקייה יותר בהשוואה לאנרגיה המופקת מדלקים אחרים כגון סולר ומזוט, מאחר שבמהלך התהליך נפלטים לאוויר פחות מזהמים ופחות גזי חממה.

בשורת הגז הטבעי בכל רחבי ישראל - מערכת ההולכה הארצית לגז הטבעי של מדינת ישראל מורכבת ממספר סוגי מתקנים: תחנות לקבלת גז הטבעי הממוקמות בכניסות למערכת ההולכה באשדוד ובאשקלון • מצוף ימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG מגזזות, הממוקם כ-10 קילומטרים מערבית לחופי חדרה (פעיל מינואר 2013), ומחובר באמצעות קו ימי למערכת ההולכה הארצית • צנרת תת קרקעית להולכת הגז הטבעי; עד היום פרסה נתג"ז צנרת באורך כולל של כ-650 ק"מ בכל רחבי המדינה. מקטעי ההולכה הראשיים: המקטע הימי (פעיל ממאי 2006), המקטע המרכזי (פעיל ממאי 2007), המקטע הדרומי (פעיל מנובמבר 2009), המקטע הצפוני (פעיל מאפריל 2011), מקטע דברת-ציפורית (פעיל מינואר 2015), קו גז לפלמחים (פעיל מפברואר 2016), קו יצוא לירדן באזור סדום (פעיל מינואר 2017) וקו ההולכה המזרחי (פעיל ממאי 2017) • תחנות להפחתת לחץ ומדידה (PRMS) הממוקמות בנקודות מסירת הגז לצרכנים • תחנות הגפה הממוקמות לאורכה של המערכת • חדרי בקרה וביטחון לפיקוח ושליטה על מתקני המערכת וצנרת הולכת הגז הטבעי • מערך תחזוקה ומרכזים לוגיסטיים בחיפה, בכנות ובמישור רותם.

לקוחות נתיבי הגז הטבעי לישראל - כבר היום, כ-60% מהחשמל בארץ מופק באמצעות גז טבעי שמוליכה נתג"ז אל 8 תחנות הכוח הגדולות של חברת החשמל (פרט לתחנות הפחמיות) ואל יצרני חשמל פרטיים דוגמת דוראד, OPC, דליה אנרגיה ואדלטק. בנוסף, נתג"ז מוליכה גז טבעי אל מפעלי תעשייה מהגדולים בישראל, הממוקמים במפרץ חיפה, באזורי התעשייה ברמת חובב, במישור רותם ובמקומות נוספים: בזן, פז"א, חיפה כימיקלים, מכתשים, אגן, מפעלי ים המלח ועוד. מעגל המשתמשים ממשיך להתרחב על ידי חיבורן של רשתות אזוריות לחלוקת גז טבעי, תחנות כוח פרטיות נוספות וכן לקוחות חדשים ממגזר התעשייה.

נתג"ז ממשיכה בפיתוח משק הגז הטבעי - בעקבות גילוי משאבי גז טבעיים מול חופי ישראל בשיעורים גבוהים, גבר הביקוש לייצור החשמל באמצעות גז טבעי ועמו החשיבות בהמשך פיתוח תשתית ההולכה. לאור זאת, צפוי כי תוך מספר שנים יהווה הגז הטבעי כ-70% מתמהיל הדלקים לייצור אנרגיה בישראל. בשל כך, נתג"ז ממשיכה בפיתוח משק הגז הטבעי ובהגדלת אמינותה ויתירותה של מערכת ההולכה הארצית, במטרה להבטיח אספקת גז שוטפת ללקוחותיה. החברה פועלת להקמת מערכות הולכה ומתקני גז נוספים בעלות כוללת של כ-2 מיליארד ₪ ב-5 השנים הקרובות, וביניהם השלמת קווי ההולכה לירושלים ולרמת גבריאל, הכפלות קווי גז בדרום ובצפון, הקמת קו יצוא נוסף לירדן ומקטעים נוספים.

פרויקט המצוף הימי לקליטת גז טבעי - בחודש ינואר 2013, הפעילה נתג"ז לראשונה את המצוף הימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG מגזזות. ההחלטה על הקמת המצוף נתקבלה על ידי שר האנרגיה והמים בחודש מאי 2011, במטרה לגשר על חוסר זמני בגז טבעי שנוצר בעקבות הפער שבין הידלדלות מאגרים קיימים והפגיעה באספקת הגז ממצרים, ועד להגעת הגז ממאגר תמר. המצוף מקנה למערכת ההולכה הארצית את היכולת לייבא LNG לארץ, ומהווה שער כניסה נוסף, אשר מגדיל את הביטחון האנרגטי של ישראל. באמצעות המצוף מסוגלת מערכת ההולכה הארצית לקבל כ-2.5 מיליארד מ"ק גז טבעי בשנה, המהווים כשליש מצריכת הגז הכוללת כיום. פרויקט יוצא דופן זה מצטרף לפרויקטים מיוחדים נוספים שבוחנת החברה על מנת לפתח את משק הגז הטבעי ולשפר את אמינות ויתירות מערך הגז, בדגש על קידום פרויקט הקמת מערכת הולכה ימית, שתאפשר חיבור ספקי גז נוספים למערכת הארצית.

הקמת מתקנים בראייה אקולוגית ועל פי עקרונות פיתוח בר קיימא - החברה מתגאה בהישגים ראויים, בכל הנוגע לפיתוח בר קיימא, תוך ניצול מושכל של משאבים וטכנולוגיות המאפשרות שיקום נופי וטיפוח אזורי המערכת באופן טבעי ומהיר. החברה פועלת במסגרת עקרונות שקבעה בנושא השבת הסביבה לקדמותה, ביצוע מחקר לגבי השטח על ידי גורמי מקצוע ומול הגופים הירוקים, בדיקה מוקדמת לגילויי עתיקות, הגדרת דרכי גישה תוך התחשבות בחי ובצומח הסביבתי, ייצוב אפיקי נחלים, שיקום וטיפוח לאחר הקמה, ובפעולות נוספות בתיאום קק"ל, רשות הטבע והגנים ורשויות הנחלים.

דירוגי אשראי - לחברה דירוגי אשראי מהמובילים במשק, כתוצאה מהאמון לו היא זוכה מממשלת ישראל ומאמון המשק בפיתוח תחום הגז הטבעי בישראל. הדבר בא לידי ביטוי בביקושים גבוהים בהנפקות אג"ח פרטיות לגופים המוסדיים המובילים בישראל. החברה מדורגת על ידי moody's ועל ידי S&P.

עם הפנים לעתיד - נתג"ז היא חברה צעירה, אשר בשנים האחרונות חוללה מהפכה גדולה במשק האנרגיה. באמצעות חזון, אמונה וצוות מקצועי הקימה מערכת הולכה ארצית, אשר מוליכה גז לאורך כל המדינה. נתג"ז ממשיכה לצעוד עם הפנים קדימה לפיתוח תמורות נוספות ויוזמות עתידיות, מתוך אמונה וחשיבה שגז טבעי תורם לכלכלת המדינה ולאוויר נקי לאזרחיה.

כתובת קרית עתידים, מגדל עתידים, ת.ד. 58177, תל אביב 6158101    טל' 03-6270400    פקס 03-5611320    אתר www.ingl.co.il

 

img
אתר:  www.ingl.co.il