CofaceBdiתוכן עניינים


BdiCode
 

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז)

  
  


תשתית לעצמאות אנרגטית - נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (נתג"ז) היא חברה ממשלתית שנוסדה בשנת 2003, לצורך הקמה ותפעול של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי. בשנת 2004 העניק לה שר התשתיות הלאומיות רישיון לתקופה של 30 שנה. לפרויקט זה נודעת חשיבות עצומה עבור המשק הישראלי משתי בחינות - הן בשל השפעתו על הכלכלה והתעשייה הישראלית והן בשל תרומתו לשיפור איכות הסביבה והפחתת זיהום האוויר. הקמת מערכת הולכת הגז הטבעי ותפעולה על-ידי נתג"ז נעשים על-פי תקנים בינלאומיים מחמירים ביותר, תוך שימוש בכלים לוגיסטיים מורכבים, אמצעים טכנולוגיים מתוחכמים ובאמצעות מגוון קבלנים ויועצים מקצועיים בינלאומיים רבים. בנתג"ז מועסקים כמאה עובדים בתחומי התכנון והנדסה, הקמה, תפעול ותחזוקה, בטיחות, ביטחון, כספים, משפט ומינהל. 


מנהלים בכירים נוספים
עו"ד גלעד שי

משנה למנכ"ל, סמנכ"ל משפט ומינהל ומזכיר החברה

דניאל סובל
סמנכ"ל כספים ורכש

שלמה קרסנר
סמנכ"ל הנדסה

שלומי זעירא
סמנכ"ל תפעול

חיים מוסקוביץ
סמנכ"ל הקמה

ג'יי אפשטיין
מנהל מסחר ופיתוח


תחום עיסוק
הקמה והפעלה של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי

שנת יסוד 2003חיסכון כלכלי עצום למשק ואוויר נקי יותר - הגז שמוליכה החברה נחשב כיום למוצר האנרגיה הזול והחסכוני ביותר במשק הישראלי, והשימוש בו מפחית בעשרות אחוזים את עלויות ייצור החשמל והפקת אנרגיה לצרכים תעשייתיים. ממועד הקמתה של נתג"ז ועד היום, נחסכו בממוצע מעל ל-2 מיליארד דולר בשנה למשק הישראלי בכלל ולמשק האנרגיה בפרט. האנרגיה המופקת מן הגז נקייה יותר בהשוואה לאנרגיה המופקת מדלקים אחרים כגון סולר ומזוט, מאחר שבמהלך התהליך נפלטים לאוויר פחות מזהמים ופחות גזי חממה.
בשורת הגז הטבעי בכל רחבי ישראל - מערכת ההולכה הארצית לגז הטבעי של מדינת ישראל מורכבת ממספר סוגי מתקנים:
• תחנות לקבלת הגז הטבעי, המתקבל מן הספקים, אשר ממוקמות בכניסות למערכת ההולכה באשדוד ובאשקלון • מצוף ימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG מגזזות, הממוקם כעשרה קילומטרים מערבית לחופי חדרה, (פעיל מינואר 2013) ומחובר באמצעות קו ימי למערכת ההולכה הארצית • צנרת תת קרקעית להולכת הגז הטבעי; עד היום פרסה נתג"ז צנרת באורך כולל של כ-530 ק"מ בכל רחבי המדינה. מקטעי ההולכה הראשיים: המקטע הימי (פעיל ממאי 2006), המקטע המרכזי (פעיל ממאי 2007), המקטע הדרומי (פעיל מנובמבר 2009), המקטע הצפוני (פעיל מאפריל 2011), מקטע דברת-ציפורית (פעיל מינואר 2015) וקו גז לפלמחים (פעיל מפברואר 2016) • תחנות להפחתת לחץ ומדידה (PRMS) הממוקמות בנקודות מסירת הגז לצרכנים • תחנות הגפה הממוקמות לאורכה של המערכת • חדרי בקרה וביטחון - מטרתם לפקח ולשלוט על מתקני מערכת וצנרת הולכת הגז הטבעי • מערך תחזוקה ומרכזים לוגיסטיים בחיפה, בכנות ובמישור רותם.
לקוחות נתיבי הגז הטבעי לישראל - כבר היום, יותר ממחצית החשמל בארץ מופק באמצעות גז טבעי, שמוליכה נתג"ז אל 8 תחנות הכוח הגדולות של חברת החשמל (פרט לתחנות הפחמיות) ואל יצרני חשמל פרטיים דוגמת דוראד, OPC, דליה אנרגיה, ואדלטק. בנוסף, נתג"ז מוליכה גז טבעי אל מפעלי תעשייה מהגדולים בישראל, הממוקמים במפרץ חיפה, באזורי התעשייה ברמת חובב ובמישור רותם וכן במקומות נוספים: בזן, פז"א, חיפה כימיקלים, מכתשים, אגן, מפעלי ים המלח ועוד. מעגל המשתמשים ממשיך להתרחב על ידי חיבורן של רשתות אזוריות לחלוקת גז טבעי, תחנות כוח פרטיות נוספות וכן לקוחות חדשים ממגזר התעשייה.
נתג"ז ממשיכה בפיתוח משק הגז הטבעי - בעקבות גילוי משאבי גז טבעיים מול חופי ישראל בשיעורים גבוהים, גבר הביקוש לייצור החשמל באמצעות גז טבעי ועמו החשיבות בהמשך פיתוח תשתית ההולכה. לאור זאת, צפוי כי תוך מספר שנים יהווה הגז הטבעי כ-70% מתמהיל הדלקים לייצור אנרגיה בישראל. בשל כך, נתג"ז ממשיכה בפיתוח משק הגז הטבעי ובהגדלת אמינותה ויתירותה של מערכת ההולכה הארצית, במטרה להבטיח אספקת גז שוטפת ללקוחותיה. לפיכך, נתג"ז פועלת להשלמת הקמתם של מתקני גז נוספים בעלות כוללת של כ-1.5 מיליארד ₪, וביניהם הקמת הקו המזרחי באורך של כ-90 ק"מ בין רמלה לאליקים, קו גז לירושלים ומקטעים נוספים.
פרויקט המצוף הימי לקליטת גז טבעי - בחודש ינואר 2013, הפעילה נתג"ז לראשונה את המצוף הימי לקליטת גז טבעי מאניות LNG מגזזות. ההחלטה על הקמת המצוף נתקבלה על ידי שר האנרגיה והמים בחודש מאי 2011, במטרה לגשר על חוסר זמני בגז טבעי שנוצר בעקבות הפער שבין הידלדלות מאגרים קיימים והפגיעה באספקת הגז ממצרים, ועד להגעת הגז ממאגר תמר. המצוף מקנה למערכת ההולכה הארצית את היכולת לייבא LNG לארץ, ומהווה שער כניסה נוסף, אשר מגדיל את הביטחון האנרגטי של ישראל. באמצעות המצוף מסוגלת מערכת ההולכה הארצית לקבל כ-2.5 מיליארד מ"ק גז טבעי בשנה, המהווים כשליש מצריכת הגז הכוללת כיום. פרויקט יוצא דופן זה מצטרף לפרויקטים מיוחדים נוספים שבוחנת החברה על מנת לפתח את משק הגז הטבעי ולשפר את אמינות ויתירות מערך הגז. במסגרת זו פועלת החברה להקמת קווים לייצוא גז טבעי לירדן באזור סדום ובצפון הארץ, לקידום שילוב CNG לשוק הרכב בישראל ולבחינת פרויקטים ימיים לצורך האצת חיבורי ספקים חדשים אל המערכת הארצית.
הקמת מתקנים בראייה אקולוגית ועל פי עקרונות פיתוח בר קיימא - החברה מתגאה בהישגים ראויים, בכל הנוגע לפיתוח בר קיימא, תוך ניצול מושכל של משאבים וטכנולוגיות המאפשרות שיקום נופי וטיפוח אזורי המערכת באופן טבעי ומהיר. על פי עיקרון זה, פועלת החברה במסגרת עקרונות שקבעה בנושא השבת הסביבה לקדמותה, ביצוע מחקר לגבי השטח על ידי גורמי מקצוע ומול הגופים הירוקים, בדיקה מוקדמת לגילויי עתיקות, הגדרת דרכי גישה תוך התחשבות בחי ובצומח הסביבתי, ייצוב אפיקי נחלים, שיקום וטיפוח לאחר הקמה, ובפעולות נוספות בתיאום קק"ל, רשות הטבע והגנים ורשויות הנחלים.
דירוגי אשראי - לחברה דירוגי אשראי מהמובילים במשק, כתוצאה מהאמון שהיא זוכה לו מממשלת ישראל ומאמון המשק בפיתוח תחום הגז הטבעי בישראל. הדבר בא לידי ביטוי בביקושים גבוהים בהנפקות אג"ח פרטיות לגופים המוסדיים המובילים בישראל. החברה מדורגת על ידי moody's ועל ידי S&P.
עם הפנים לעתיד - נתג"ז הנה חברה צעירה, אשר בשנים האחרונות חוללה מהפכה גדולה במשק האנרגיה. באמצעות חזון, אמונה וצוות מקצועי הקימה מערכת הולכה ארצית, אשר מוליכה גז לאורך כל המדינה. נתג"ז ממשיכה לצעוד עם הפנים קדימה לפיתוח תמורות נוספות ויוזמות עתידיות, מתוך אמונה וחשיבה שגז טבעי תורם לכלכלת המדינה ולאוויר נקי לאזרחיה.

כתובת קרית עתידים, מגדל עתידים, ת.ד. 58177, תל אביב 6158101  טל' 03-6270400  פקס 03-5611320  אתר www.ingl.co.il
 

img
אתר:  www.ingl.co.il